23.07.2024

Поведение и действие на населението при авария в аец и трансграничен пренос на радиоактивни вещества

Опасност от радиоактивно замърсяване може да възникне вследствие на радиационна авария, трансграничен пренос или нарушаване на мерките за безопасност при работа с източници на йонизиращи лъчения.
В АЕЦ се извършва непрекъснат радиационен контрол и се предприемат изключително строги превантивни мерки за недопускане на аварии. Осъществява се обмен на информация чрез международната агенция по атомна енергия /МААЕ/ към ООН, подписани са двустранни спогодби между съседни страни за уведомяване и оказване на помощ. Вероятността от възникване на авария в атомна електроцентрала е сведена до възможния минимум. Това се отнася както за нашата атомна електроцентрала в Козлодуй, така и за АЕЦ в други страни.
АЕЦ Козлодуй е на около 360 км., а АЕЦ Черна вода -Румъния на около 100 км., т.е. град Добрич не попада в 30-километровата зона около АЕЦ, но при евентуални аварии в някоя от тези АЕЦ съществува реална опасност от радиоактивно замърсяване. Разработени са аварийни планове и разчети и са предвидени средства за индивидуална защита. При радиационна обстановка хората може да получат облъчване от радиоактивното замърсяване: външно при престояване в замърсен район и вътрешно чрез вдишване на радиоактивен прах чрез въздуха, както и чрез хранителните продукти и водата. Аварийното планиране не означава реална опасност, а готовност на държавните институции и на кризисните екипи за осъществяването на организационни, инженерно –технически, радиационно –хигиенни и лечебно профилактични мерки.
Специализираните държавни органи предвиждат мерки за ограничаване на вредните последици за населението, а за изпълнение на указанията при всяка конкретна ситуация е необходимо да имаме предварителни познания.
Мерките за защита и правила за поведение на населението при повишена радиоактивност включват:
            1. Поведение и действие на населението в 30-километровата зона на АЕЦ, в първите часове след  аварията. При възникване на радиационна авария, с опасност за населението то ще бъде уведомено своевременно. Сигналът се подава чрез локална сиренна система в 30-километровата зона, Българското национално радио, Българската национална телевизия и други средства. При получаване на сигнал за радиационна авария:
• Имайте готовност да бъдете евакуирани. За целта следете подаването на
съответната информация;
• Поставете в полиетиленови пликове документи за самоличност, пари, лекарства,
носими ценности, комплект връхни дрехи, храна за две-три денонощия, питейна вода;
• Консумирайте само трайни и консервирани продукти.
• Ограничете излизането от дома си, ако това е наложително използвайте
противопрахови маски от памучно – марлени превръзки.
След оповестяването на населението за опасността от радиоактивно замърсяване стриктно да се следят и изпълняват указанията на компетентните органи. Незабавно се пристъпва към укриване в противорадиационни укрития /ПРУ/, херметизация на жилищни, работни и други обществени помещения. Тя се осъществява с подръчни средства, като прозорците се уплътняват с дунапрен, тиксо или други залепващи ивици. Между черчеветата се поставят възглавнички от плат, памук, хартия, дунапрен. На външните врати и прозорци отвън може да се поставят найлонови завеси. Проветряването трябва да става в тихо и спокойно време и чрез съседни помещения, а не пряко с околния въздух. Да не се създават условия за течение.
Важна съставна част от защитата на населението е йодната профилактика – приемането на таблетки калиев йодит за населението до 40-годишна възраст. Това е необходимо, защото през ранния период /до осмото денонощие/ най-уязвимия орган е щитовидната жлеза, вследствие действието на йониращото лъчение. Към йодна профилактика се пристъпва само след щателна оценка на обстановката и по изрично указание на органите на министерството на здравеопазването. Не пийте самоцелно йодна тинктура.
За сега все още не съществуват индивидуални средства за защита, които да задържат радиоактивните лъчения и да защитават човека от външно облъчване. За защита на дихателните органи се използват респиратори и противогази или пък подръчни средства като памучно-марлена маска, памучни кърпи. След пребиваване на открито свалете обувките си и връхните дрехи и ги приберете отделно.
Спазвайте правилата за лична хигиена.
Следете информацията за обстановката по радиото и телевизията. Изпълнявайте точно указанията на компетентните органи. При получаване на сигнал за евакуация:

 • изключете електрическата, газовата, водопроводната мрежа, загасете печките, затворете вратите и прозорците и спуснете пердетата, вземете със себе си най-необходимото;
 • eвакуацията с личен транспорт до пункта за специална обработка ще се разрешава само, ако предварително ви е даден специален евакуационен пропуск.
 • не вземайте домашни животни, затворете добитъка и оставете в оборите вода и храна за 2-3 дни. Ако е необходимо животните ще бъдат евакуирани допълнително от съответните органи.
 • в пунктовете на границата на 30-километровата зона, ще получите указания за мястото на процедурата по настаняването ви.
 1. Поведение на населението извън 30-километрована зона на АЕЦ, както и на населението в зоната, в случай, че не е наложително извършване на евакуация.
 • спазвайте лична хигиена;
 • измивайте ръцете си старателно, особено преди хранене, къпете се всекидневно.
 • дишайте през носа, а при излизане навън през маска или навлажнена кърпа;
 • при влизане в жилището трябва да събуете обувките и да свалите дрехите, съхранявайте ги отделно. Не допускайте замърсяване на вашето жилище;
    – децата трябва да останат в къщи до изясняване на обстановката.
  • затворете прозорците  и добре ги уплътнете, проветрявайте само при тихо време
  и то чрез прозорец, на който сте поставили в 3-4 пласта тензух или друго парче плат;
  • не метете и не тупайте, почиствайте ежедневно с влажна кърпа. При ползване на
  прахосмукачка, изходящата струя трябва да се филтрира допълнително през влажна кърпа.
  • изпирайте често дрехите и спалното бельо, не сушете дрехи на открито.
  • хранителните продукти съхранявайте в плътно затворени съдове, следете
  указанията и конкретните мерки за кулинарната им обработка.
  Когато сте на открито:
 • не предприемайте излети и разходки сред природата. Ограничете пътуванията, особено по черни и прашни пътища. Необходимо е често да се мият улиците и тротоарите. Не метете двора, оросявайте със струя вода тревните площи и обливайте пътеките около къщата си. Не сядайте на тревата и другите зелени площи. Не се къпете в открити водоеми.
  Обработка на хранителните продукти и вода:
  • Не консумирайте хранителни продукти, за които е обявена временна забрана. За
  предпочитане е да използвате наличните консервирани и други трайни хранителни продукти. Ако се налага пренасяне на храни, поставете ги в найлонови торби.
  • Запазването на хранителните продукти да става в мазета, затворени килери и
  ниши или в херметически затварящи се съдове.
  • Обработвайте и приготвяйте храните в затворени помещения. Изключете от
  менюто си листниковите зеленчуци и млякото. Сравнително по-безопасни са оранжерийните плодове и зеленчуци, морковите, картофите, птичето месо, както и океанската риба.
  • Използвайте сухото мляко за ежедневното меню на децата.
  • Замърсените хранителни продукти, които не подлежат на термична обработка,
  консумирайте само след обилно измиване с вода и допълнително изкисване за 24 часа;
  • При готвенето  обезкостете  и нарежете месото, накиснете го във вода за 24 часа
  и изхвърлете водата. Сварете месото и изхвърлете първия бульон.
  • Вода за питейни и домакински нужди да се взема само от закрити и
  контролирани и разрешени водоизточници.
  Мерки за опазване на животните и селскостопанската продукция.
  През първия период на високо замърсяване, животните да не се извеждат от оборите, да се преустанови пашата, а храненето да става  с навлажнени концентрирани или с груби фуражи. Боксовете и другите закрити помещения да се измиват ежедневно с вода. Останалите на открито сено и други фуражи да се ползват след отстраняване на горния слой /10-15 см/.
  Добитите през периода фуражи да се складират за около два месеца. Реколтата да се събира във възможните най-късни агротехнически срокове.
  За намаляване степента на замърсеност на растителните суровини, спазвайте конкретните указания на компетентните органи за обработването на продуктите и сроковете за използването им.
Print Friendly, PDF & Email