04.07.2020

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Плащаме на добричлийка над 12 000 лв. заради грешки на съд и прокуратура

Решението е постановено от Европейския съд по правата на човека. Министерски съвет гласува парите да се изплатят от държавния бюджет
6000 евро обезщетение и 33,30 евро съдебни разноски ще платим всички ние на добричлийка, вместо съда и прокуратурата.
Това стана ясно по време на зеседанието на Министерски съвет вчера. Решено бе средствата да се изплатят от държавния бюджет.
По делото „Илиева срещу България“ през 2010 г. апартаментът на жалбоподателката и помещенията на компания, управлявана от нея, са претърсени от полицейски служители, които не представят съдебно разрешение. Иззети са вещи и от двете места.
На следващия ден Окръжен съд Добрич одобрява протоколите от претърсванията. Като се позовава изцяло на предходната си практика по сходни дела срещу България, Съдът приема, че претърсванията на апартамента и офиса на жалбоподателката са представлявали незаконна намеса в правата й по чл. 8 – право на зачитане на личния и семеен живот.
Върху претърсванията не е осъществен предварителен съдебен контрол и не е извършен ефективен последващ контрол, тъй като съдията само е подписал протоколите, без да изложи причини за одобряването им. ЕСПЧ присъжда на жалбоподателката сумата от 6000 евро за претърпените от нея неимуществени вреди и 33,30 евро за разходи и разноски.
Според годишният доклад на Европейския съд по правата на човека България продължава да е на първо място в Европа по дела за нарушени човешки права на глава от населението.
През 2019 г. са водени 13 такива дела. През 2018 г. осъдителните решения срещу България са били 27.
В доклада са цитирани три нарушения по члена на конвенцията, който забранява изтезанията и нехуманното отношение, два пъти е погазено правото на личен и семеен живот и веднъж – свободата на изразяване.
Според общата статистика за всички години съществуване на Европейския съд по правата на човека, България заема 9 място от 47 държави, въпреки, че членува 33 години по-малко другите в Съвета на Европа, припомни преди дни в. „Сега“.
Досега на нейна сметка са записани 628 осъдителни решения за нарушения на всички клаузи на конвенцията за правата на човека с изключение на три – забрана на робството, право на брак и забрана да се налагат наказания без закон.
Общо през миналата година съдът е издал 791 осъдителни решения. Срещу България има 498 висящи дела, които я класират на 17 място по жалби, признати за отговарящи на формалните изисквания да бъдат регистрирани.
Обезщетенията по всички спечелени дела срещу държавата, които най-често са против действия на съд, прокуратура и длъжностни лица, се плащат от всички нас като данъкоплатци, чиито пари формират държавния бюджет.
Припомняме, че Европейският съд по правата на човека в Страсбург е е правораздавателна институция на Съвета на Европа, който разглежда въпроси, отнасящи се до тълкуването и прилагането на Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи.

Print Friendly, PDF & Email