09.08.2022

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Планират такса за влизане на стари коли в центъра на Варна

В центъра на Варна да бъде въведена нискоемисионна зона и зона с такса за задръствания, обвързана с времето за ползване, предвижда „План за действие за Зелен град“ на Община Варна. Документът е предложен за одобрение от комисията „Благоустройство и комунални дейности“ към местния парламент, научи Moreto.net.
Според разписаното в плана внедряването на подобна система трябва да се случи след края на 2026 година.
С въвеждането на такива зони се цели подобряване на качеството на въздуха във Варна и преминаването към варианти, при които в града се използват градски транспорт и немоторизиран транспорт.
Нискоемисионната зона (НЕЗ) ще е в сила 24 часа на ден, 7 дни в седмицата. Таксата ще е валидна за превозните средства, които не отговарят на следните стандарти: За тежкотоварни превозни средства (ТТПС), частни автобуси, частни минибуси и автобуси тип „туристически“ ще се изисква да отговарят на стандарта „Евро 4″ за фини прахови частици. За всички останали автомобили и ванове ще се изисква да отговарят на стандарта „Евро 3″ за емисии на фини прахови частици.
Собствениците на неотговарящи на стандартите за емисии превозни средства могат да потърсят възможност за подобряването им посредством следните варианти: да поставят филтър, да подменят превозното средство, да реорганизират автопарка си, да заплатят НЕЗ таксата.
Таксата за задръстване ще важи за часовете между 7:00 ч. и 22:00 ч. в натоварената зона на града, определена от анализ на данните за транспортно планиране. Ще е приложима за всички превозни средства, с изключение на следните: двуколесни мотоциклети и мотопеди, превозни средства за спешни услуги (напр. линейки и пожарни коли), превозни средства, използвани от лица с увреждания, за които е подадено заявление и е получено разрешение, превозни средства за повече от едно лице с увреждане, за които е подадено заявление и е получено разрешение.
Всички плащани такси за НЕЗ и зона с такса за задръствания (ТЗ) ще постъпват в общинския бюджет. Двете зони важат в еднаква степен. Дори нискоемисионните превозни средства подлежат на ТЗ, ако влязат в тази зона в посочените по-горе часове.
Предвижда се използване на данните за транспортно планиране, за да се определят моделите на придвижване на пътуващите и ключовите зони на задръстване в рамките на градски център на Варна. Въз основа на този анализ, ще се идентифицира обхвата както на НЕЗ, така и на ТЗ. Тази дейности трябва да се реализира през първото тримесечие на 2023 година.
През второто тримесечие на идната година е заложено да бъде разработен и изпълнен план за ангажиране на заинтересованите страни, чрез който да се осигури приобщаващ процес на планиране, най-вече за хората с ниски доходи, за да им се осигури достъп до преоборудвани превозни средства или обществен транспорт, а онези, които не могат да си позволят осъвременени автомобили да не се чувстват непропорционални наказани.
Разработването на план за поетапно въвеждане трябва да се случи между трето и четвърто тримесечие на 2024 година. Получаването на одобрение за приемане на политиката от Общинския съвет се очаква да се случи в началото на 2025 година.
Разработване и инсталиране на ИТ инфраструктура, необходима за заплащане и налагане на НЕЗ и ТЗ, включително осигуряване на свързаните с това експертни знания, се предвижда за периода от началото на 2025 до края на 2026 година. В този отрязък трябва да стане и поетапното инсталиране на сигнализация за НЕЗ и ТЗ зоните в съответните райони. Осигуряване на функциониращи камери за видео наблюдение за налагане на програмата.

Print Friendly, PDF & Email