20.06.2024

Параходство Българско Речно Плаванe набира екипажи

„Параходство Българско Речно Плаване“ АД е фирма с почти 90 годишна история и традиции в корабоплаването и транспорта по река Дунав.
Търсим служители за следните позициите:

 • Капитан;
 • Щурман;
 • Моряк;
 • Главен механик;
 • Втори механик.
  Изисквания за заемане на длъжностите:
 • Необходимата правоспособност в корабоплаването по вътрешните водни пътища на Европа;
 • Трудов стаж по специалността ще се счита за предимство.
  Ние предлагаме:
  *Трудов договор с „Параходство Българско речно плаване“ АД, съгласно законодателството на Р България ;
 • Осигуровки, съгласно законодателството на Р България;
 • Ваучери за храна;
 • Много добри условия на работна среда;
 • Възможност за израстване и развитие във фирмата;
 • Атрактивно възнаграждение, включващо заплата и командировъчни в евро на обща нетна стойност в лева :
  Капитан – до 9000 лв.
  Щурман – до 5000 лв.
  Моряк – до 3000 лв.
  Главен механик – до 7000 лв.
  Втори механик – до 5000 лв.
 • Допълнително материално стимулиране;
 • Работно облекло;
  Ако това предложение Ви е заинтригувало, моля кандидатствайте като изпратите автобиография и копия на документи, доказващи правоспособност, медицинска годност и трудов стаж на адрес: гр. Русе, пл.“Отец Паисий“ 2, стая 808.
  Всички данни ще бъдат третирани в съответствие със ЗЗЛД.
  Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Print Friendly, PDF & Email