14.04.2024

Оценяват проектите за модернизирането на Пазара в Добрич

Екипи от Добрич, Варна, Бургас, Стара Загора и София са депозирали предложенията си за новия вид на тържището
Нарочна комисия ще оцени проектите за модернизиране на Пазара в Добрич днес, съобщиха от Община Добрич.
По-рано Община град Добрич в сътрудничество с Камара на архитектите в България – колегия Добрич, организира открит архитектурен конкурс „Изработване на проект „Нов облик на Централен пазар град Добрич и прилежащата му територия”.
За участие в конкурса до изтичането на крайния срок – 20 август са получени 13 конкурсни проекта. Проектантските екипи са само от България – от Добрич, Варна, Бургас, Стара Загора и София.
Проектите и съпътстващите ги документи са прегледани от техническа комисия от длъжностни лица на Общината, като бе осигурена анонимността на участниците и са отпечатани таблата, които ще бъдат предадени на професионално жури за оценка и класиране.
Журито, определено със заповед на кмета на гр. Добрич, се състои от архитекти и урбанисти от България, Унгария, Естония и Италия – 7 основни и двама резервни членове. На 28 август, сряда, в 11.00 ч. журито ще започне своята работа с обход на територията, която е обект на конкурса – централната градска част от бул. „Двайсет и пети септември“ до Автогара Добрич, а техническата комисия ще предаде проектните разработки на председателя на журито – арх. Иван Димчев.
Заключителното заседание на журито ще се проведе на 30 август. Информация за него ще бъде предварително изпратена до медиите.
Съгласно конкурсните условия ще бъдат отличени три проекта с първа, втора и трета награда. На екипа, спечелил първа награда ще бъде предложен договор за изработка на работен проект въз основа на представената идея.

Print Friendly, PDF & Email