15.07.2024

Официално: Изваждат фермерите от обхвата на Закона за горивата

Ще отпадне регистрацията на всяко зареждане с гориво на селскостопанската техника
Регистрираните земеделски производители ще бъдат извадени от обхвата на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, известен като Закон за горивата.
Министерството на икономиката публикува вчера, 27 август, проект за промяната, която беше обещана на браншови организации в селското стопанство. С много силни аргументи за това настояваше Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ).
Доклад на министъра на икономиката Емил Караниколов посочва, че от приложното поле на закона се изважда „дейността временно съхранениеили зареждане от земеделски стопанин, регистриран по Закона за подпомагане на земеделските производители, на негови собствени продукти от нефтен произход, извън данъчни складове или складови стопанства на регистрирани получатели, по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове, предназначени за собствената икономическа дейност на земеделския стопанин, които не подлежат на последваща продажба“.
С това ще отпадат и изискването фермерите да водят регистри за зарежданията с гориво и да изпращат данни за националния регистър, който ще се администрира от Министерството на икономиката.
В обхвата на закона обаче ще останат земеделските стопани, които съхраняват горива в по-големи резервоари – в съдове с вместимост над 50 куб. метра.
Общественото обсъждане на проекта ще продължи един месец – до 26 септември тази година. Следващите стъпки за изваждане на земеделските производители от обхвата на спорния закон са промените да бъдат одобрени от Министерския съвет и от Народното събрание, пише agri.bg.

Print Friendly, PDF & Email