24.02.2024

От община Варна съобщиха кои данъци вече може да си плащаме

От община Варна съобщиха кои данъци за настоящата година вече може да си плащаме.
Информация за размера на задълженията може да получи на гише „Информация” в дирекция „Местни данъци” на бул. ”Сливница” № 191, на телефон 052/820-905, както и на следните интернет страници www.varna.bg, www.nap.bg, www.epay.bg.
Срокът за плащане е на две равни вноски – първата до 30.06.2023 г., и втората- до 31.10.2023 г. На предплатилите задълженията си за цялата година до 30.04.2023 г. се прави отстъпка 5 на сто.
Може да се плаща и патентният данък – на 4 равни вноски, както срокът е както следва: до 31.01.2023 г., до 30.04.2023 г., до 31.07.2023 г. и до 31.10.2023 г. Лицата, които до 31-ви януари на текущата година са подали данъчната декларация и в същия срок са заплатили пълния размер на патентния данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, също ползват отстъпка 5 на сто.
Туристически данък – данъчно задължените лица подават в общината декларация по образец до 31-ви януари на всяка година за облагане с данък за предходната календарна година. Дължимият туристически данък за календарния месец се внася до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.
Възможностите за плащане на местни данъци и такси към Община Варна са следните:
• На касите на дирекция „Местни данъци ” разположени на следните адреси:

 • бул. „Сливница“ No 191 (сградата на Изчислителен център), работно време с граждани: 09.00 ч. – 17.30 ч.
 • бул. „Ген.Колев“ No 92 (сградата на район Приморски), работно време с граждани: 09.00 – 17.30 ч.
 • площад „Мусала“ – „Информационен център“, работно време с граждани: 09.00-12:30 ч. и от 13.30 – 17.00 ч.
 • бул. „Осми Приморски полк“ No 43 (Информационен център в Община Варна), работно време с граждани: 09.00-17.00ч. с почивки от 10.30-10.45ч.;12.00-12.30ч.;15.00-15.15ч.
 • ул. „Народни будители“ №2 (сградата на район „Аспарухово“), работно време с граждани: 09.00-17:00ч. с почивки от 10.30-10.45ч.;12.30-13.00ч.;15.00-15.15ч.
 • кв. „Виница“, сградата на кметство „Приморски“, работно време с граждани: 9.00-17.00ч. с почивки от 10.30-10.45ч.;12.30-13.00ч.;15.15-15.30ч.
  •В брой или с ПОС на касите на Дирекция „Местни данъци“;
  •С виртуален ПОС теринал чрез ПИН код през екрана за проверка на задълженията;
  •Централна Кооперативна Банка АД ;
  •Банка ДСК, „Юробанк България“ АД, Изипей АД, „ФАСТ ПЕЙ ХД“ АД;
  •Български Пощи ЕАД;
  •Чрез системата за онлайн плащания на ТФС –(www.transcard.bg), за всички притежатели на карти, издадени от Транскарт Файненшъл Сървисис (ТФС) ;
  •Чрез системата за онлайн плащане в сайта на НАП ( https://inetdec.nra.bg/);
  •По Интернет, чрез www.ePay.bg;
  •През дигиталния портфейл iCard (icard.com);
  •Чрез банков превод по банковата сметка на Община Варна;
  “ЦКБ” АД – КЛОН ВАРНА
  IBAN- BG 49 CECB 9790 8462 15 00 00
  44 14 00 Патентен данък и лихви върху него;
  44 21 00 Данък върху недвижимите имоти и лихви върху него;
  44 22 00 Данък върху наследствата и лихви върху него;
  44 23 00 Данък върху превозните средства и лихви върху него;
  44 24 00 Такса за битови отпадъци и лихви върху нея;
  44 25 00 Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин и лихви върху него;
  44 28 00 Туристически данък;
  44 65 00 Приходи от глоби и санкции;
  44 80 13 Такси за притежаване на куче
Print Friendly, PDF & Email