25.02.2024

От ИАЛ проверяват 82 сигнала за липсващи лекарства

От Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) проверяват 82 сигнала за 31 лекарства, които липсват. От Агенцията са отговорили на 41 сигнала, съобщиха от ИАЛ за news.bg.

Проверката се налага тъй като на този етап липсва валидация за достоверност за някои единични сигнали. За това е необходимо да се извършат проверки и събиране на информация от притежатели на разрешение за употреба на лекарствени продукти и производители извън страната. Това отнема технологично време, обясняват от агенцията.

Повод за тяхното съобщение е информация, изпратена до медиите от предишния председател на Сдружението за развитие на българското здравеопазване (СРБЗ) Ваня Добрева. Според ИАЛ: „изпратената информация до медиите не произтича от Управителния съвет и не е официална позиция на Сдружението“. В изпратената информация се казва, че >отново липсват лекарства, три от тях са за онкоболни.

Информацията е поместена на сайта www.moeto-lekarstvo.com. Той е създаден от Сдружение за развитие на българското здравеопазване след сключено Споразумение с ИАЛ. Целта е осигуряване на партньорство и взаимодействие на национално ниво чрез обмен на информация в областта на лекарствените продукти.

След обявяването на сайта през септември започва и пробно обмяната на информация с ИАЛ чрез имейли с цел уточняване техническите аспекти (форма и съдържание на съобщенията), въз основа на което да се автоматизира процесът.

От ИАЛ уверяват, че имат редовна комуникация включително и чрез провеждане на срещи с Боряна Ботева – Председател на Управителния съвет на Сдружението и други негови представители. Целта е да се избягва повторяемост и валидиране за достоверност от страна на Сдружението, за което бе постигнато съгласие.

Print Friendly, PDF & Email