25.03.2023

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Отварят се 7 процедури в подкрепа на бизнеса за 1,2 млрд. лв. през първите шест месеца на 2023 г.

Министърът на иновациите и растежа Александър Пулев информира с писмо всички областни управители за процедурите за кандидатстване по линия на министерството, които са по Националния плана за възстановяване и устойчивост / НПВУ/ и структурните фондове на ЕС.
В писмото Пулев информира, че на 30.12.2022 г. министерството публикува на сайта си първите 953 компании, които ще бъдат финансирани по първата мярка от националния ПВУ – „Технологична модернизация“ с бюджет 260 млн. лв. Тя е за обновяване на технологичния парк на микро-, малки и средни предприятия. До края на януари – началото на февруари МИР ще публикува спечелилите финансиране компании и по втората мярка от плана – „ИКТ решения и киберсигурност“, по която помощта е безвъзмездна и без финансово съучастие от страна на фирмите.
„Само по линия на министерството в следващите шест месеца отваряме за кандидатстване седем, а до края на годината още три процедури (общо десет) по три направления – нацияналния ПВУ, новата програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 и новата за България програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021 – 2027. Това е финансова инжекция от над 1,2 млрд. лв. за първите шест месеца и близо 2 млрд. лв. до края на 2023 г. за предприятията“, пише още в писмото Пулев.
От думите му става ясно, че през февруари предстои отварянето на една от най-чаканите от бизнеса процедури – „ВЕИ и батерии за локално съхранение на енергия“ (за фирмите) с бюджет 200 млн. лв. След множество въпроси от местната власт, областни управители, бизнес, общински и държавни дружества, ръководства на училища и ВУЗ, както и на спортни и културни организации, министертерството инициира събирането и обобщаването на информация и от другите министерства – на регионалното развитие, енергетиката, образованието, с активното съдействие на екипа на вицепремиера Атанас Пеканов, за процедурите по НПВУ при тях – за бюджетите, сроковете и условията за кандидатстване към този момент, къде и кога да се кандидатства.
Министър Пулев подчертава, че екипът на министерството на иновациите и растежа остава на разположение за разясняване, вкл. на място по регионите, за всички „зелени“ проекти и всички програми по линия на МИР за периода до 2027 г., в това число за ВЕИ, индустриални паркове, конкурентоспособност, научни изследвания и иновации. Той призовава за пълна мобилизация относно подготовката на фирмите, местната власт и регионите да посрещнат ресурса по НПВУ и структурните фондове на ЕС.
Министър Пулев благодари на областните управители за пълното съдействие, оказано за мобилната му приемна в цяла България за периода август-декември 2022 г., при която бяха разяснявани отворените мерки в подкрепа на бизнеса по ПВУ.
„Вследствие на срещите с вас и активната комуникация с местната власт, бизнеса и медиите постигнахме над 10200 кандидати по първите две отворени в България процедури от ПВУ. За пет месеца усилена работа на екипите на всички министри вече има десет от възможни десет одобрени от ЕК програми за над 20 млрд. лв. Това ни дава увереност да вярваме в силите си и да удвоим усилията в полза на българските граждани“, пише още Пулев.
„От август до декември осигурихме одобрението в Брюксел на двете наши програми насочени към реалната икономика с бюджет над 5 млрд. лв. за следващия програмен период до 2027 г. Обиколихме всички 28 области в България, за да подкрепим и вас, регионите, и да ви дадем увереност, че държавата е ваш надежден партньор. Това не е личен успех, а успех за екипите на МИР и вицепремиера Атанас Пеканов, областните управители и малките и средни предприятия в условията на каскада от геополитически и икономически сътресения. Благодаря ви за партньорството и подкрепата!“, заключава министър Пулев. Много граждани и фирми от Добрич и региона още в края на миналата година буквално обсадиха и община, и областна управа, и областния информационен център с въпрос кога започват започват процедурите за монтиране на ВЕИ, към които е най-големият интерес.
ДТ

Print Friendly, PDF & Email