28.05.2022

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Орлин Куздов е новият Окръжен прокурор

Орлин Куздов бе избран за административен ръководител на Окръжна прокуратура в Шумен. Това стана, след проведен конкурс от Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС).
Кандидатурата на Куздов е била подкрепена единодушно, с 9 гласа „За“ и нито един глас „Против“, съобщи пресцентърът на ВСС.
Орлин Куздов има над 25 години юридически стаж. Професионалната си кариера започва през 1997 г. като следовател в Окръжен следствен отдел Шумен. През 2006 г. е прокурор в Районна прокуратура – Велики Преслав, а през 2010 г. е прокурор в Окръжна прокуратура – Шумен, където през 2017 г. е назначен за заместник на административния ръководител, която длъжност изпълнява и към момента.
От пресцентъра на ВСС посочват, че пред членовете на Прокурорската колегия, Орлин Куздов, е заявил, че е мотивиран да участва в процедурата с желанието да продължи кариерното си израстване, с натрупания професионален, управленски и административен опит. Основните му принципи ще бъдат законност, повишаване качеството на работа, усъвършенстване на добрите практики, междуинституционално сътрудничество, прозрачност, осигуряване на добра среда за работа и микроклимат в колектива, уважение и зачитане на човешкото достойнство. За реалното управление на Окръжна прокуратура – Шумен, сподели, че следва да бъде осъществявано на базата на приемственост и надграждане.
Кандидатурата на Орлин Куздов е била подкрепена и от главния прокурор на Република България – Иван Гешев и двамата членове на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет – Евгени Иванов и Огнян Дамянов, които се аргументираха с добре организираната структура на Окръжна прокуратура – Шумен, ползването на кандидата с уважението на своите колеги, притежавания от него административен опит, добре структурираната концепция за стратегическо управление, която показва познаване работата на органа, на прокурорите и на следователите в района. Познаване на проблемите на органа и наличието на визия за тяхното решаване.
Орлин Куздов бе единственият, който участва в обявения конкурс за нов Окръжен прокурор. Процедурата бе открита заради изтичане на мандата на досегашния първи обвинител на Шумен Маргарита Георгиева.

Print Friendly, PDF & Email