28.01.2023

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Оперативните програми от програмния период 2021-2027 г. на ЕС представи Областният информационен център

„Новият програмен период 2021-2027 по оперативните програми на Европейския съюз /ЕС/ вече започна в България, макар и с известно закъснение. В момента се изпълняват и проекти по предходните програми и се отварят новите. Очаква се през 2023 г. от Министерството на финансите да бъде отпуснат ресурс от около 3 млрд. лв. За България са одобрени осем от 10 програми. Предстои общини и организации да подготвят и да кандидатстват с проекти”, каза зам.-кметът на Добрич Росица Йорданова при откриването на информационното събитие на Областния информационен център за новите оперативни програми за България, съфинансирани от ЕС за програмен период 2021-2027 г. Тя похвали добрата работа на експертите на центъра като даване на консултации и разяснения, както и работата на терен. На срещата бяхат представени приоритетите на програмите, съфинансирани със средства от европейските фондове за споделено управление за периода 2021-2027 г., условията за финансиране, съпоставка с предходния програмен период, както и националната законодателна рамка за новия програмен период. Присъстваха представители на местните власти, образователни организации, бизнеса, неправителствения сектор и др.
Инициативата се организира в рамките на общата кампания на мрежата от областни информационни центрове за популяризиране на кохезионната политика на ЕС в България, която се провежда в периода 14 ноември – 16 декември.
Каква е разликата с предходния програмен период представи управителят на Областния информационен център Геновева Друмева. „За сегашния програмен период основните цели са 5 при 11 за предишния. Програмите са 10. Програмата за развитие на селските райони е с отделен регламент. Акцент е финансирането на общините с кредити за проектите, но те ще бъдат гарантирани с европейски средства и се предоставят при по-преференциални условия. Проектите ще се изпълняват до 2029 г., докато предишният период беше три години Връща се междинната оценка на програмите.Увеличава се използването на опростените варианти на разходите.10 процента от средствата по програмите се отделят за интегрирани териториални инвестиции.
„Целите са – по-интелигентна Европа чрез насърчаване на иновативния и интелигентен икономически преход, устойчива Европа чрез по-зелен нисковъглероден преход на икономиката и нулеви въглеродни емисии, по-добре свързана Европа чрез подобряване на мобилността и регионалната свързаност на информационните и комуникационни технологии, по-социална Европа, Европа – по-близо до гражданите, чрез насърчаване на устойчивото развитие на градски, селски, крайбрежни райони и местни инициативи. Специална цел е Фондът за справедлив преход. България също ще работи по него, тъй като е сред страните, подписали Парижкото споразумение за климата през 2016 г., според което трябва да се намали въглеродния отпечатък върху планетата.”, посочи Друмева. Тя добави, че и през новия програмен период общини от област Добрич ще могат да кандидатстват с проекти по програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG, без направленията България-Турция, България-Северна Македония и България-Сърбия. ДТ

Print Friendly, PDF & Email