05.12.2023

Окръжният съд посрещна десетокласници за първите им уроци по правна тематика

Младежите бяха поканени да заемат местата на участниците в съдебните производства и те успешно разиграха импровизирани съдебни процеси, като влязоха в ролите на прокурори, съдии, адвокати, свидетели, ищци и ответници

Окръжният съд посрещна гимназисти от Добрич за първите им уроци по образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”. На посещение в съдебната палата бяха десетокласници от Професионалната гимназия по аграрно стопанство и Професионалната гимназия по транспорт, обслужване и лека промишленост. Двете училища са партньори на съда в образователната програма през тази учебна година.
Обучението на младежите започна с темата за съдебната власт, представена от съдия Адриана Панайотова – заместник-председател на съда и ръководител на Търговското отделение. В разговор с учениците тя разясни какви видове дела се разглеждат в съдилищата, какви са функциите на следователя, прокурора и съдията. Коментирани бяха и правилата, които трябва да се спазват в съда и по време на съдебно заседание.
Съдия Панайотова подчерта, че в хода на съдебния процес съдът установява истината и по вътрешно убеждение въз основа на събраните доказателства по делото постановява съдебно решение или присъда. Младежите бяха поканени да заемат местата на участниците в съдебните производства и те успешно разиграха импровизирани съдебни процеси, като влязоха в ролите на прокурори, съдии, адвокати, свидетели, ищци и ответници.
Окръжният съд в Добрич ще продължи работата с десетокласниците от двете училища. В курса на обучение са предвидени поредица от лекции, дискусии по актуални теми и подготовка на симулирани съдебни процеси.

Print Friendly, PDF & Email