24.06.2024

Обявява конкурс за длъжността „Директор” на общинско бюджетно предприятие „Устойчиви дейности и проекти” при община град Добрич