29.09.2023

Обявява конкурс за длъжността „Директор” на общинско предприятие „Център за защита на природата и животните” при община град Добрич