24.02.2024

Обявява конкурс за длъжността „Директор” на общинско предприятие „Център за защита на природата и животните” при община град Добрич