24.06.2024

Обявиха 81 длъжности за резервисти – офицери, сержанти и войници

81 длъжности за резервисти – офицери, сержанти и войници предлага Военно окръжие и военните формирования 34200 и 54060 в Шумен.
За обявените длъжности могат да кандидатстват граждани изпълнявали военна служба, както и военнослужещи на които им предстои прекратяване на договора за военна служба. Документи се подават във Военното окръжие по постоянен адрес на местоживеене.
Договорът на резервистите е до 5 години, като за всяка година на договора получават възнаграждение в размер на едно основно месечно възнаграждение в съответствие със заеманата длъжност, за която е сключен договора, и присвоеното военно звание.
Подробна информация за условията и реда за кандидатстване гражданите могат да получат във Военно окръжие – Шумен на адрес: пл. „Освобождение” № 8, както и на телефон 0882 552 018.
Със заповед на министъра на отбраната са обявени общо 1542 вакантни длъжности за приемане на служба в доброволния резерв без провеждане на конкурс. Длъжностите за резервисти са във Военните окръжия в градовете Шумен, Добрич, Варна, Русе, Велико Търново, Габрово, Разград, Силистра, Пловдив, Пазарджик и Смолян, във военни формирования на Сухопътните войски в София, Асеновград, Благоевград, Белене, Враца, Мусачево, Плевен, Пловдив, Русе, Свобода, Смолян, Сливен и Стара Загора и във формирования на Военноморските сили във Варна и Бургас.

Print Friendly, PDF & Email