20.06.2024

Обявиха цените за ползване на Летния театър – започват от 1 020 лв.

Най-малко 1 020 лв. ще струва да се наеме Летния театър в Шумен. Срещу тази сума ще могат да се ползват само сцена и трибуните за срок до 12 астрономически часа. Наемането на всички останали помещения и техника ще се заплаща допълнително.
Цените са залегнали в допълнение към Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Шумен.
В проекта е заложено за всяко допълнително седящо място да се заплаща по 50 ст. За ползване на вътрешни пространства за склад в рамките на провеждане на събитието цената е 65 лв., а за ползване на гримьорна – 50 лв.
За базово осветление, което включва 4 прожектора, ползвателят ще трябва да плати 110 лв., а за базово озвучаване с до 5 жични микрофона, 4 тонколони 1 монитор за време до 2 часа – 240 лв. За същото озвучаване, но на репетиция, цената е по-ниска – 120 лв.
В проекта са предложени още цени за ползване на каса, открити площи, щандове за кетъринг, изграждане на ферми, разполагане на реклами и др.
Провеждане на събития на общински бюджетни структури ще се заплащат по действително извършените разходи от бюджета на съответната структура.
Според администрацията приемането на предложените цени ще доведе до ефективно управление на Летния театър и реализирането на приходи, необходими за нормалното му функциониране и поддържане. Летният театър ще се стопанисва от общинското туристическо предприятие.
За да влязат в сила цените, те трябва да се гласуват от Общинския съвет. Той ще заседава в края на месеца.
Летният театър е все още в ремонт. В момента работници поставят седалките и довършват околното пространство.

Print Friendly, PDF & Email