27.05.2024

Общински съветници от ГЕРБ-СДС искат общината в Добрич да подпомогне финансово гражданите за санирането на сгради

Общинските съветници от ГЕРБ-СДС в Добрич внесоха в местния парламент проект на решение за подкрепа на сдруженията на собствениците на многофамилни жилищни сгради, които искат да кандидатстват за европейски средства за саниране. В момента има отворена процедура по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) за подобряване на енергийната ефективност на сградния фонд, като предложението е община Добрич да събира и подава необходимите документи.
В проекта за решение се предвижда местната управа да отдели 1,2 млн. лв. от бюджета си за краткосрочни заеми за сдруженията за извършване на техническо обследване и издаване на паспорти на сградите. Това трябва да се случи преди да бъдат подадени проектните предложения по процедурата от НПВУ „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“. Ако впоследствие собствениците бъдат одобрени за саниране, направените разходи за обследване ще бъдат възстановени на общината. Неободрените пък ще могат да кандидатстват отново по втория етап на мярката от юни до декември. В случай, че пак не бъдат класирани, ще трябва да върнат парите на местната власт в срок до 12 месеца.
Според председателя на групата на ГЕРБ-СДС в Общинския съвет Иво Пенчев предложението ще помогне на около 100 етажни собственици, регистрирани по Закона за управление на етажната собственост, да се справят бързо с изискванията по програмата и да подадат документи преди крайния срок на 31 май 2023 г. Проектът на решение ще бъде обсъждан на предстоящото заседаие на Общинския съвет на 31 януари. ДТ

Print Friendly, PDF & Email