16.04.2024

Общинският съвет се запозна с проектите за ремонт на центъра на Добрич, иска да излезе със становище на следващата сесия

Общинските съветници не приемат, че нямат право да кажат кой проект одобряват най-много
„На заседание на Общинския съвет през юли м.г. Общинският съвет прие решение, с което се ангажира да подкрепи съответния проект, който ще бъде избран. Общинският съвет няма право да определи проекта за ремонт на центъра на Добрич. Но не виждам никаква пречка Общинският съвет да подкрепи някой от трите проекта. Това беше обвързано и със съгласието ни общината да тегли кредит от 12 млн. лева за този ремонт. Въпросът ми е какво оттук нататък следва като процедура” – попита председателя на местния парламент Нивелин Радичков общинският съветник Иво Пенчев, след като над 4 часа съветниците бяха запознати с трите проекти от представители на техните авторски колективи и имаха възможност да им задават въпроси на извънредното тематично заседание на Общинския съвет миналия петък. „Ако не са съгласни с нашето предложение за проект, общината да го обжалва. Не съм наясно и по какви критерии ще бъде съставена комисията за избор на проекта, как ще изглежда договарянето или предоговарянето, след като има класиране от компетентно жури. Не виждам нищо лошо общинските съветници да изразим становище около кой проект се обединяваме, но това не решава проблема. Смятам, че трябва да се направи много обстойна консултация, включително и с Камарата на архитектите и инженерите. Така излиза, че в един проведен конкурс се вмъкват критериите на една обикновена обществена поръчка”, попита и общинският съветник арх. Емилия Добрева.Общинският съветник Павел Павлов предложи, тъй като на 31 януари предстои редовно заседание на Общинския съвет, а преди това и заседания на постоянните комисии, да се прекрати извънредното заседание и дебатът продължи тогава. Това предложение беше прието.
„Вземането на решение с кого да бъде подписан договор за изпълнение на проекта за ремонт на центъра на Добрич е от изключителните правомощия на кмета на общината по смисъла на Закона за обществените поръчки. В него е опредена цялата процедура. Изборът на проекта е изцяло от компетенцията на помощния орган на възложителя, който е комисия, съставена със заповед на кмета. Утвърдилата се съдебна практика в страната е в насока е, че Общнският съвет няма материално-правна компетентност да приема решения, с което да регулира сключването и съдържанието на договори, по които възложител е друг правен субект – в случая общината в лицето на кмета. Каквото и решение да се вземе в обратна посока, то ще е нищожно, но сериозно ще застраши успешното и законосъобразно възлагане, респективно изготвянето и реализацията на инвестиционния проект”, обясни Юзай Хамди, директор на дирекция „Икономическо развитие, европейски фондове и обществени поръчки“, в общината.ДТ

Print Friendly, PDF & Email