27.02.2024

Община Шумен обяви търгове за продажба на поземлени имоти

Публични търгове с явно наддаване за продажба на пет поземлени имота, които се намират в Шумен, квартал “Макак”, ще се проведат на 26 януари 2024 г. от 11:00 часа в зала 363 в сградата на общинската администрация. Всички обяви за насрочените търгове, както и условията за участие, са публикувани на официалния сайт на Община Шумен в секция „Търгове“. Допълнителна информация гражданите могат да получат и на тел. 054/ 857 618.

Print Friendly, PDF & Email