22.02.2024

Община Шабла приключи проект за ползите от рибата и аквакултурите

Приключи изпълнението на проект „Информационна кампания на територията на община Шабла на тема „Полезността на продуктите от риба и аквакултури“. Той е финансиран с безвъзмездна финансова помощ по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България.
Проектът бе насочен към провеждане на регионална информационна кампания за повишаване на обществената осведоменост в сектора на рибарството и аквакултурите.
По проекта се проведоха 6 информационно-промоционална кампании в местните училища. Целта на семинарите бе повишаване на обществената осведоменост в сектора на рибарството и аквакултурите.
Обхванати са ученици от 3-ти до 8-ми клас в Шабла и Дуранкулак.
Лекциите включиха теми, свързани с полезността на рибата като храна и видовете аквакултури в България. Чрез тях учениците обогатиха познанията си по отношение на различните продукти от рибарство и аквакултури и значението им за здравето на хората. За всички ученици, които взеха участие в провелата се викторина в края на всяка лекция, имаше тематични награди.
Като част от проекта бе и еднодневния Рибен фестивал в градския парк на Шабла, както и „Празник на плодородието – Шабла 2019“. Празникът тази година бе посетен от забележимо все повече хора и участници – производители на различни видове селскостопанска продукция и на заетите в сектор „Рибарство“. Поради тази причина включването на Рибен фестивал с водещ акцент за значимостта, полезността на рибата, аквакултурите и сектор Рибарство като цяло, доведе до нарастване на интереса и консумацията на продуктите от сектора. Чрез провеждането на мероприятието, заетите в сектор Рибарство имаха възможността да популяризират своите местни рибни и други деликатеси пред гости, туристи и посетители на града. Рибният фестивал бе изпълнен с тематична викторина, изпълнител, тематични брошури, фланелки и шапки, магнити и по този начин остана запомнящ се за всички участвали в събитието. Доставените и монтирани шатри придадоха нов облик на фестивала и на празника като цяло. За всички участвали в събитието бе осигурен кетъринг, включващ риба и аквакултурни деликатеси.
Целевите групи, към които бе насочен проекта бяха: гражданите на община Шабла; заетите в сектор Рибарство, които чрез провеждането на мероприятието имаха възможност да популяризират своите местни рибни и други деликатеси; гости, туристи и посетители на града.
Максималната стойност на одобрената безвъзмездна финансова помощ, която се предоставя по проекта, е в размер на 34 661,00 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение бе 9 месеца от подписването на договора за БФП.

Print Friendly, PDF & Email