15.07.2024

Община Добрич си сътрудничи с водното дружество за решаване на проблема с канализацията по улица „Димитър Списаревски“

Възникналите проблеми с канализацията по улица „Димитър Списаревски“ нямат нищо общо с реализацията на водния проект в Добрич. Тук са извършвани дейности по водопроводната система, а не по канализацията. По време на работата е установена авария на канализацията на дълъг участък. Той започва от ул. „Цар Петър“, преминава под бул. „Добруджа“ и на кръстовището с ул. „Хан Тервел“ се влива в колектора в стръмната част на ул. „Димитър Списаревски“.
ВиК няма необходимия ресурс да се справи с тази авария, затова, Община Добрич ще съдейства, като включи цялото описано трасе, дълго почти 200 метра, в ЛОТ 1 на водния проект. Вече са предприети необходимите действия по промяна на Проекта в тази му част. Изяснено е с Изпълнителя, че това не може да води до удължаване на срока за завършване на Проекта, нито с превишаване на крайните стойности за изпълнението му. След включване на участъка в ЛОТ 1, той ще бъде изпълнен приоритетно, тъй като аварията в момента възпрепятства и изпълнението на текущите дейности.
Отчитайки сериозността на проблема за живеещите по улица „Димитър Списаревски“ Община Добрич предприема необходимите действия за отстраняване на възникналите проблеми, като избира устойчиво и максимално дълготрайно техническо решение.

Снимка: Владимир Петков
Print Friendly, PDF & Email