24.06.2024

Община Добричка се включва в инициативата да се изчисти България

След броени дни, за девети път ще се проведе кампанията „Да изчистим България заедно“ на BTV Media Group – най-мащабната доброволческа инициатива у нас, която цели да изгради обществена чувствителност по въпросите, свързани с опазването на околната среда и да направи България по-чиста и красива в дългосрочен план. Инициатива, в която общините са основен партньор на местно ниво.
Тази година денят на голямото почистване е 14 септември (събота).
В населените места на община Добричка ще бъде организирано почистване на отделни замърсени терени. Служители от общинската администрация, съвместно с Държавно горско стопанство „Добрич“, ще се впусне в предизвикателството да почисти полезащитен горски пояс, в землището на с. Стожер. През есента същият ще бъде залесен.
Заедно можем повече! Нека живеем в едно по-чисто и приветливо място!

Print Friendly, PDF & Email