28.05.2024

Община Девня е в топ 10 по високи заплати в страната

Варна е на второ място сред големите областни центрове
Най-високата средна брутна месечна заплата на наетите лица в България за 2022 г. е в община Челопеч (3398 лв.), показват данни на НСИ. На второ място е средната заплата в община Козлодуй (2949 лв.). На трето място е изненадата тази година – община Кнежа (2813 лв.), където има силно развито зърнопроизводство, и в която е базиран най-големият производител на слънчогледово олио в страната – стопански дейности, които отчитат много силни финансови резултати през 2022 г., съобщава БНТ.
Данните показват средната брутна месечна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение лица в частния и обществения сектор в 265-те общини в страната.
Първите три места се заемат от общини, в които са позиционирани водещи компании от добивната индустрия, енергетиката, селското стопанство и преработката на маслодайни култури. На четвърта позиция е Столична община (2475 лв.), следвана от общините Раднево (2450 лв.), Пирдоп (2440 лв.) и Гълъбово (2260 лв.). Топ 10 се допълва от общините Девня (2156 лв.), Панагюрище (2050 лв.) и Божурище (1925 лв.).
За поредна година най-високите средни заплати са в малки общини, на чиято територия оперират големи компании, които формират значителна част от трудовите доходи в района.
В топ 10 преобладават общините от Средногорието, които имат силна добивна и свързана с нея преработваща промишленост, както и общините, които приютяват най-големите енергийни компании в страната.
Сред големите областни центрове най-високите средни възнаграждения са в Столична община – 2475 лв. (4-то място в страната), община Варна – 1642 лв. (17-то място в страната) и община Пловдив – 1 584 лв. (22-ро място в страната).
Положителните процеси от последните години водят до ръст в средната заплата във всяка община в страната в периода 2018-2022 г. Средната заплата на наетите лица в 215 общини в страната бележи ръст между 40% и 70% за четири години.
В големите общини (Столична, Пловдив и Варна) ръстът на възнагражденията е над 50% в периода 2018-2022 г.
Най-висок ръст се наблюдава в общини, които не са били сред лидерите по възнаграждения, но през последните години са привлекли нова инвестиция или съществуващи компании са се разраснали и са подобрили значително своите резултати. Такива са примерите на общините Кнежа, Брезник и Куклен. В района на Крумовград също се наблюдава сериозен ръст на възнагражденията.

Print Friendly, PDF & Email