23.07.2024

Община Ген. Тошево работи активно за профилактика на общественото здраве

Програмите са приети с мнозинство от Общинския съвет и имат за цел както превенция на социално значими заболявания, така и да подпомагат финансово дейността на местния Медицински център
Oбщина Генерал Тошево сключи договор с Медицинския център в града за изпълняване Програми за профилактика на общественото здраве. Те са насочени към превенция на различни социално значими заболявания във всички възрасти. Общият брой на приетите програми е шест. Това са Общинска програма „Профилактика на детското зрение”, Общинска програма „Превенция на заболяванията на слуха в детската възраст”, Общинска програма „Борба с детско-юношеското затлъстяване и свързаните с него заболявания” , Общинска програма „Добър естетически вид и комфорт, чрез профилактика и лечение на гръбначни изкривявания и ранно откриване на вродени заболявания на опорна двигателния апарат”, Общинска програма „Профилактика за рак на маточната шийка” и Общинска програма „Профилактика за ранно откриване на диабет на лица над 18 годишна възраст ”. Всички дейности за тяхното изпълнение са обезпечени с до 28 000 лв. общински средства до края на настоящата календарна година.
През годините назад, с цел търсене на алтернативни начини за финансиране на единствения медицински център в общината, кметът Валентин Димитров отправи предложение чрез НСОРБ (Национално сдружение на общините в Република България) към министъра на здравеопазването Кирил Ананиев. Градоначалникът настоява пред ведомството за нормативна промяна, която да дава възможност за финансово подпомагане от страна на общините на лечебните заведение за извънболнична помощ. Към момента законовите разпоредби не позволяват подобна дейност, а само закупуване на апаратура.
В отговор на отправеното питане министър Ананиев посочи, че предложението от страна на кмета Димитров е включено с допълване на Закона за лечебните заведения на чл. 10, ал. 2, което при приемане от Народното събрание ще даде възможност общинските лечебни заведения за извънболнична помощ, когато са единствени в населеното място, да могат да бъдат финансирани с целеви субсидии за текущ ремонт на дълготрайни материални активи и финансово оздравяване.

Print Friendly, PDF & Email