24.07.2024

Община Генерал Тошево направи първото за годината предаване на употребявани дрехи, пластмасови бутилки и капачки

Служители на общинската администрация направиха първото за годината предаване на употребявани дрехи, пластмасови бутилки и капачки за благотворителни инициативи.
Първо бяха предадени 1440 кг дрехи за рециклиране, а няколко часа по-късно бяха предадени 150 кг. капачки и 80 кг пластмасови бутилки на сдружение „Заедно правим добрини“.
Количеството от 1440 кг дрехи е събрано в продължение на три месеца в двата контейнера за текстил, разположени на различни места в града. Тези от събраните продукти, които са годни за употреба, ще отидат за попълването на кризисен резерв за подпомагане от БЧК на пострадали при бедствия, аварии и кризи. Също така дрехите се използват и за целево предаване на хора в нужда. Останалите изделия, които не са годни за употреба по първоначалното им предназначение, се преработват и рециклират, като от тях се създават продукти като почистващи кърпи, тапицерии за автомобилната промишленост, топлоизолации и много други продукти, произвеждани от рециклиран текстил.Предаденото количество пластмасови капачки и бутилки на сдружение „Заедно правим добрини“ се използва за закупуване на медицинско оборудване за болницата в Добрич.
ДТ

Print Friendly, PDF & Email