16.04.2024

ОБЩИНА БЯЛА СТАРТИРА КАМПАНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗПЛАТНИ КОМПОСТЕРИ ЗА ДОМАКИНСТВАТА

Община Бяла стартира информационна кампания отностно нагласата и желанието на жителите за безплатно предоставяне на съдове за домашно компостиране. Инициативата стартира от 10 януари и набирането на заявления ще продължи до 31 януари 2023 година.
Община Бяла има възможност да кандидатства пред ПУДООС с проект за закупуване на домашни компостери за зелени и биоразградими отпадъци. С това си начинание общината има за цел да насърчи и подобри разделното изхвърляне и събиране на отпадъци на своята територия.
Местните домакинства могат да подадат заявление за получаване на компостер, за да кандидастват трябва да са собственици на имота, върху който ще се разположи компостера. Желаещите да получат безплатен компостер подават заявление по образец с приложено към него копие на нотариален акт, удостоверяващ собствеността на имота от заявителя. Образецът на заявлението може да бъде получен от деловодството на Община Бяла, в кметствата по населените места или да се изтегли от уеб сайта на Община Бяла. (линк за изтегляне на заявлението)
Пакетът документи (Заявление и документ за собственост) се подава в деловодството на Община Бяла (град Бяла, ул. „Андрей Премянов“ №29), в кметствата по населените места или на e-mail: office@byala.org.
Какво е компостиране?
Всеки от нас може лесно да си направи компост; няма разход на електроенергия, няма разходи за поддръжка, полезен е както за нас, така и за околната среда. Компостирането е естественият начин на природата да преработва и рециклира органичните си отпадъци, крайният резултат от който е получаването на един изключително полезен продукт богат на органични съставки, естествен подобрител за почвата, изключително богат на хранителни вещества за нашите растения, подобряващ структурата, състава и задържането на влага в почвата. Това е процес на разграждане на биоразградими отпадъци в присъствието на кислород, под действието на множество микро и макроорганизми – бактерии, гъби, червеи, охлюви, мравки при подходящи стойности на влага и температура.
Защо да компостираме?
Въвеждането на кoмпocтepитe ще имa пpяк eфeкт, тъй кaтo ceмeйcтвaтa щe мoгaт дa cъбиpaт и преработват cвoитe зeлeни oтпaдъци, създавайки подобрител за почвата, богат на хранителни вещества. Компостирането може да помогне за намаляване на замърсяването на населените места с растителни отпадъци.
Чрез правенето на собствен компост:

  • спестяваме пари като намаляваме необходимостта от закупуването на подобрители за почвата, изкуствени и органични торове;
  • подпомагаме себе си и нашата околна среда;
  • всеки от нас генерира около 500 кг. отпадъци годишно; приблизително 30-40% от това количество са органични отпадъци, които вместо да бъдат депонирани на депо могат да бъдат компостирани и оползотворявани;
  • ще изпълним изискванията и целите за ограничаване на количеството депонирани битови биоразградими отпадъци.
    Ръководство за домашно компостиране
    Заявление за компостер
Print Friendly, PDF & Email