06.07.2022

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Общината започва подбор на младежки проекти, които ще финансира

За поредна година дирекция „Образование и младежки дейности“ към Община Варна ще финансира младежки проекти на неправителствени организации по програма „Младежки дейности”. Електронната платформа за подаване на проектни предложения ще бъде отворена от 26-ти май до 23:59 ч. на 9 юни на сайта www.varnanamladite.com
Могат да кандидатстват организации, които са регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза, национално представени младежки организации (с клон или секция на територията на община Варна), осъществяващи дейността си в морския град.
Приоритетите тази година са – младежко предприемачество; опазване на околната среда; здравословен начин на живот/дейности на открито.
Всяка неправителствена организация има право да кандидатства с едно проектно предложение на стойност до 8 000 лв. То трябва да е с продължителност – минимум три месеца и да обхваща периода от 15 юли до 15-ти октомври 2022 г.

Print Friendly, PDF & Email