09.08.2022

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Общината в Добрич подпомага финансово граждански инициативи

В град Добрич обявиха открита процедурата за кандидатстване по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност от бюджета на общината за 2022 год. Размерът на помощта от бюджета е 15 000 лв.
 Бенефициенти по програмата могат да бъдат юридически лица с нестопанска цел с адрес на регистрация на територията на община град Добрич и дружества по Закона за задълженията и договорите, като проектните предложения се подават чрез формуляр за кандидатстване, а крайният срок е 17 юни. Отделните организации, които ще спечелят, получават суми в размер на 2-3 000 лв за реализация на проектите си..
25 май е обявен за информационен ден за кандидатстващите организации.  
Тази форма на подпомагане се утвърди с годините. Според общински съветници в Добрич това е най-успешната общинска програма. ДТ

Print Friendly, PDF & Email