05.12.2023

ОбС-Добрич избра постоянните комисии за новия си мандат

Коста Стоянов и Иван Станев от 10 a на Професионалната гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Георги Павлов“ в Добрич получиха днес грамоти за доблест и честност от председателя на Общинския съвет
На второто си заседание днес новоизбраните общински съветници избраха председатели и членове на постоянните комисии, които ще работят в мандат 2019 – 2023 година. Сформирани са 13 комисии с по 5, 7 или 9 членове. За председател на Комисията по здравеопазване и социални дейности бяха предложени кандидатурите на д-р Хасан Ефраимов и д-р Ивайло Петев, но нито един от тях не получи необходимото мнозинство. Председателското място ще бъде прегласувано на следващото заседание.
Ето и председателите и членовете на Постоянните комисии към Общински съвет Добрич:
ПК „Законност, обществен ред и контрол“
Председател: Михаел Игнатов
Членове: Велислав Даскалов, Милко Пенчев, Зорница Михайлова, Стоян Люцканов
ПК „Устройство на територията, жилищна политика и строителство”
Председател: арх.Емилия Добрева, зам.- председател: арх. Нежля Амди-Ганева.
Членове: Михаел Игнатов, Нивелин Радичков, Емил Бърдаров, Зорница Михайлова, Детелина Николова
ПК „Промишлено-стопанска дейност, земеделие и трудова заетост”
Председател: Галин Господинов, зам.-председател: Ангел Ангелов
Членове: Павел Павлов, Радослав Рачев, Надежда Петкова, д-р Желка Керанова, Гинка Василева
ПК „Здравеопазване, социални дейности и демографска политика”
Зам. – председател: Желка Керанова
Членове: д-р Ивайло Петев, Кина Драгнева, Кемал Асан, д-р Явор Милушев, д-р Георги Желев, д-р Хасан Ефраимов
ПК „Наука, образование”
Председател: Невяна Люцканова
Членове: Ангел Ангелов, Петър Петров, Камелия Койчева, Кина Драгнева, Галин Господинов, Боян Саркизов
ПК „Търговия, услуги и туризъм”
Председател: Нивелин Радичков
Членове: Тихомир Маринов, Димитър Димов, Радослав Рачев, Павлин Тодоров, Галин Иванов, Ивайло Петров
ПК „Култура, вероизповедания и етнически въпроси”
Председател: Боян Саркизов, зам.-председател: Кемал Асан
Членове: Камелия Койчева, Детелина Николова, д-р Хасан Ефраимов, Невяна Люцканова, Станислав Илиев
ПК „Транспорт, инфраструктура и екология”
Председател: Ивайло Петров, зам.-председател: Стоян Люцканов
Членове: Стефан Милев, Димитър Василев, Емил Бърдаров, Нивелин Радичков, Тихомир Маринов
ПК „Бюджет, финанси и данъчна политика”
Председател: Гинка Василева, зам.- председател: Галин Иванов
Членове: Иво Пенчев, Димитър Василев, Герман Германов, Станислав Илиев, Кемал Асан
ПК „Управление и разпореждане с общинската собственост, приватизация, следприватизационен и следконцесионен контрол”
Председател: Герман Германов, зам.-председател: Велислав Даскалов
Членове: Иво Пенчев, Георги Друмев, Димитър Димов, Милко Пенчев, арх. Емилия Добрева
ПК „Спорт и младежки дейности”
Председател: д-р Георги Желев
Членове: Тихомир Маринов, Петър Петров, д-р Явор Милушев, Георги Друмев, Галин Господинов, Десислава Трифонова
ПК „Регионално развитие, международно сътрудничество, европейски програми и проекти”
Председател: Павел Павлов
Членове: Десислава Трифонова, арх. Нежля Амди-Ганева, Зорница Михайлова, Павлин Тодоров, Миленка Георгиева, Ивайло Петев
ПК „Предотвратяване и установяване конфликт на интереси и етика”
Председател: Детелина Николова
Членове: Иво Пенчев, Стефан Милев, Надежда Петкова, арх. Нежля Амди-Ганева, Стоян Люцканов, Ангел Ангелов, Миленка Георгиева, Велислав Даскалов

Print Friendly, PDF & Email