24.02.2024

Обсъдиха проект за ремонт на пътища в Генерал Тошево

С реализирането на дейностите по трансграничната инициатива, в която партньор е Негру Вода, се очаква да се подобрят транспортните връзки за населението от района със съседните общини
Напредъкът по трансграничния проект между общините Генерал Тошево и румънската Негру Вода, бе обсъден по време на работна среща, проведена вчера в българската страна.
На публичната среща присъстваха кметовете на двете общини – Валентин Димитров и Петре Урзичану, заедно с екипите, които работят по реализирането на проекта.
По време на срещата двете страни направиха обстойни отчети на извършените дейности до момента и бяха откроени ключовите фази в изпълнението на проекта. Общо 25,53 км трябва да бъдат рехабилитирани в двете общини, като 17,58 км са за румънската община и 7, 95 км – за българската. За община Генерал Тошево проектът касае цялостна рехабилитация на пътната отсечка между селата Василево и Балканци, както и на път DOB 3032 (II-29 Добрич – Ген. Тошево) – Дъбовик.
С реализирането на дейностите се очаква да се подобрят транспортните връзки за населението от района със съседните общини. Паралелно с рехабилитацията на пътните отсечки се извършват и други дейности: изсичане на клони и храсти по банкетите; почистване на банкети, окопи и водостоци от натрупаните земни маси; реконструкция на съществуващите и направа на нови бетонови бордюри и тротоари в населените места; поставяне на хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация; поставяне на предпазни огради и парапети за пешеходно движение на подходящи места и закупуване на пътно-поддържаща техника.
Общата стойност на проекта е 7 937 427,41 евро. Бюджет на Община Генерал Тошево: 3 048 157,10 евро, от които съфинансиране от ЕФРР: 2 590 933,54 евро, национално съфинансиране: 396 260,42 евро и собствен принос: 60 963,14 евро.

Print Friendly, PDF & Email