24.02.2024

Обсъдиха мерки за неразпространение на чумата по свинете в Добричко

Областната епизоотична комисия, под ръководството на областния управител Красимир Кирилов, набеляза меркиза недопускане разпространението на заболяването Африканска чума по свинете на територията на област Добрич на заседанието си вчера.
Това съобщиха от пресслужбата на Областна администрация Добрич.

В заседанието участваха д-р Борислав Каменов – секретар на Областната епизоотична комисия. Областният управител информира участниците в заседанието, че с решение на Епизоотичния съвет към Министерски съвет е решено да се въведат 20-километрови ограничителни зони около всички промишлени свинекомплекси в страната, както и да се следи стриктно движението на животни към кланиците. Д-р Каменов, в отговор на питане на журналисти, информира, че на територията на област Добрич има общо 5 кланици, като само в една от тях – тази в село Козлодуйци, не се извършва колене на прасета, а само на дребни преживни животни. Другите четири кланици са в селата Дропла, Сенокос, Росеново и в квартал „Рилци“ в град Добрич. Д-р Каменов припомни още веднъж обектите, занимаващите с промишлено свиневъдство на територията на област Добрич, като отбеляза, че свинекомплексът в Козлодуйци е най-голям в страната и в него се отглеждат към момента 60 хил. прасета. Д-р Каменов припомни също, че според Наредба 44 на Закона за ветеринарномедицинска дейност дори прасета, отглеждани в заден двор не бива да бъдат хранени с кухненски отпадъци.

Областният управител Красимир Кирилов отправи апел към представителите на всички институции за отговорно отношение и стриктно изпълнение на набелязаните мерки, както и оказване на съдействие на ОДБХ с цел именно запазване на свиневъдството като отрасъл в икономическия профил на област Добрич и страната. Той запозна участниците в заседанието с решението на Щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия за пристъпване към умъртвяване на прасета в задни дворове и загробването им на определени от общините и населените места терени, ако те не бъдат прибрани като месо за консумация от стопаните си в дадения гратисен период – до 05 август 2019 г.

Print Friendly, PDF & Email