01.10.2023

Област Добрич е първенец по сключени бракове в страната

През 2018 г. разводите са с 28 по-малко от предходната година, средната продължителност на семейния живот обаче е 14.8  години, докато този показател в страната е 15.9 години
Регистрираните юридически бракове през 2018 г. в област Добрич са 944 и са с 58 повече от предходната година. В страната регистрираните юридически бракове са 28 961. От всички регистрирани бракове в областта 60.0% (566) са сред населението в градовете, докато в селата са сключени 378 брака. Коефициентът на брачност1 е 5.4‰, В област Добрич този показател се увеличава спрямо 2017 г. с 0.4‰. През 2010 г. той е бил 2.5‰, през 2013 г. – 3.2‰, а през 2014 г. – 4.3‰.
Сключилите за първи път брак през 2018 г. мъже са 83.5%, докато за жените това е бил първи брак за 87.5%. Възрастовата група с най – голям относителен дял е между 25 – 29 години. На тази възраст са сключили брак 26.7% от мъжете и 27.8% от жените. През 2018 г. средната възраст при сключване на първи брак за мъжете и жените е съответно 31.6 и 28.4 години. За страната средната възраст при сключване на първи брак за мъжете и жените е съответно 31.7 и 28.7 години. Най-младите мъже и жени сключили брак в областта са съответно на 18 и 16 години.
Областите с най-много бракове на 1 000 души от населението са Добрич – 5.4‰, и Разград – 5.1‰, а най-нисък е коефициентът на брачност в област Перник и Ловеч – по 2.6‰.
Броят на разводите през 2018 г. в област Добрич е 235 и са с 28 по – малко сравнени с 2017 година. От всички прекратени бракове 75.7% се отнасят за населението в градовете.
Най-голям е делът на браковете, прекратени по „взаимно съгласие“ и „несходство в характерите“, съответно 51.5% и 40.4%. Според възрастта на разведените съпрузи с най–голям относителен дял е възрастовата група на 40 – 49 годишните. На тази възраст са прекратили своя брак 35.3% от мъжете и 33.2% от жените. През 2018 г. средната възраст при развод за мъжете и жените е съответно на 44.0 и 40.6 години. За страната мъжете и жените се развеждат съответно на 45.0 и 41.4 години.
През 2018 г. средната продължителност на брака до неговото прекратяване в областта е 14.8 години, докато в страната браковете продължават средно 15.9 години.

Print Friendly, PDF & Email