18.04.2024

Областен експертен съвет по устройство на територията одобри изграждането на мрежа за нови мощности за зелена енергия

В областната администрация Добрич се проведе свикано от областния управител Йорданка Костадинова заседание на Областния експертен съвет по устройство на територията. Поводът за заседанието е постъпило заявление от „ТЕССА ЕНЕРДЖИ” ООД, град София, в качеството им на възложител, с молба за разглеждане и приемане на частите на Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж на обект: Въздушна линия 110 kV от повишаваща подстанция 33/110 kV до възлова станция ВС 110 kV за присъединяване на Вятърна електроцентрала „Кремена – Тригорци“ към преносната електрическа мрежа ПЕМ 110 kV”, който се намира в землището на селата Дропла и Кремена, община Балчик, и землищата на селата Балканци и Василево, община Генерал Тошево.

На заседанието присъстваха възложителите и представителите на строителния надзор на проекта, както и представители на всички институции и експлоатационни дружества, които са съгласували проекта и имат отношение към неговото изграждане. Във встъпителните си думи Й. Костадинова посочи, че заседанието е в изпълнение на изискванията на Закона за устройство на територията.

Главният експерт от областната администрация в Добрич инж. Веселин Димитров обобщи накратко инвестиционната инициатива и всеки от присъстващите имаше възможност да изрази становище. С единодушие поставените на обсъждане части от комплексния проект за инвестиционната инициатива бяха приети и одобрени. С реализиране на такъв обект на територията на област Добрич ще се изградят нови мощности за присъединяване на производители на зелена енергия. ДТ

Print Friendly, PDF & Email