14.04.2024

НСИ: Предимно чужденци посетили Варна през ноември

Гостите предпочели хотелите с 4 и 5 звезди за средно по 3 нощувки
Предимно чужденци посетили варна през ноември ноември 2022 г.. Това сочат данните на Териториално статистическо бюро – Североизток. За периода в областта са функционирали 132 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 5.1 хил., а на леглата – 10.9 хиляди. В сравнение с ноември 2021 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 10.0%, а броят на леглата в тях – със 17.4%.
Общият брой на нощувките в областта във всички места за настаняване, регистрирани през ноември 2022 г., е 52.4 хиляди. Българските граждани са реализирали 24.4 хил. нощувки, а чуждите – 28.0 хиляди. През ноември 2022 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 75.2% от общия брой нощувки на чужди граждани и 49.9% – на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 24.7% от нощувките на български граждани и 16.1% – на чужденци, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 25.4 и 8.7%.
Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване в област Варна през ноември 2022 г. достига 22.9 хиляди. От всички пренощували лица 40.2% са чужденци, като 74.3% от тях са нощували в хотелите с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 3.1 нощувки. Хотелите с 4 и 5 звезди са предпочитани от 46.9% от българските граждани, като средният брой реализирани нощувки в тях е 1.9.

Print Friendly, PDF & Email