24.06.2024

НПО Хобис Клуб взе участие във Форум НАСО – Кранево 2019

Представители на неправителствената организация „ХобиСклуб“ участваха в Национален форум „Социални услуги, социално предприемачество и заетост“ в Комплекс Кранево Хотел Терма Еко Вилидж , организиран от Министерство на труда и социалната политика, Агенция за социално подпомагане, Национален алианс за социална отговорност и Община град Добрич.
На журналистическата пресконференция и встъпителното си слово д-р Емилия Баева – заместник-кмет „Хуманитарни дейности“, която в момента на предизборна кампания е и кмет на Община град Добрич, представи официалните гости и програмата на форума. Тя приветства г-н Георги Георгиев – председател на Националния алеанс за социална отговорност, д-р Хасан Адемов – председател на Комисията по труда, социалната и демографска политика в 44-то Народно събрание на Република България, г-жа Султанка Петрова – заместник министър на труда и социалната политика, г-жа Мая Василева – зам. изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане, г-н Красимир Кирилов – областен управител на Област Добрич и всички участници във форума От „Хобисклуб”присъстваха:Светла Стоева – заместник председател, Георги Милев, Ивелина Романова – секретар, Златка Василева, Марин Николов, Михаил Панчев и Коста Димитров . Благодари на екипа, за добре свършената работа по организацията на това голямо събитие за България. От встъпителното й слово стана ясно колко труд и усилия са положени за благото на хората в неравностойно положение в Добрич, които ползват услугите на центровете за временно и трайно настаняване в града ни. Аудиторията с голям интерес проследи какво е свършено през последните 4 години от общинската администрация и социалнте работници в града ни, в услуга на хората с временни и трайни увреждания, за хората в старческа възраст, за тяхната социализация и активиране на техния потенциал и възможности. Д-р Баева сподели и колко спечелени проекта са влели средства за подобряване на материалната база и социалните услуги. Изключително голям интерес публиката прояви към иновативните практики и услуги, които са довели до много добри резултати. Примерът със създаването на Социално предприятие „Чудната градина“ в Добрич; Социална чайна в Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 1, 2 и 3 в Добрич, и взаимодействието с „Есетере България“ ЕООД, което не се изразява само във финансово подпомагане, а и с полагане на личен труд и прилагане на иновативни политики в бизнеса, особено впечатлиха всички присъстващи и дадоха добър пример за обмен на добри практики и опит в сферата на социалните услуги, социалното предприемачество и заетостта. За аудиторията бе интересен и споделеният опит на социалните работници и общински служители от Варна, Велико Търново, Димитровград и др. Г-жа Мария Методиева – председател на Управителния съвет на фондация „Св. Николай Чудотворец“, представителите от фондация „Карин дом“, г-жа Стояна Стоева от Социална чайна – Варна, г-жа Нарине Банкова от Пекарна „Радост“ гр. Варна, по много въздействащ начин споделиха опита си в областта на иновативни практики, които дават нова насока в работата с хора с трайни и временни увреждания. Аудиторията бе удивена от добрите резултати, постигнати с много труд, любов към хората, отритнати от обществото, упоритост в преследване на целите и отдаденост на каузата за създване на по-добро бъдеще за хората.
Ивелина Романова-Хобисклуб

Print Friendly, PDF & Email