04.12.2021

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Нов спечелен проект в СУ „Никола Й. Вапцаров“ за изграждане на център за изследвания

Средно училище „Никола Й. Вапцаров“ в гр. генерал Тошево беше одобрено за финансиране през 2021 година по национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“ на Министерство на образованието и науката с проектна идея за изграждане на „Център за природни науки, изследвания и иновации“ за сумата от 280 000 лв.
Целта на училищния екип е създаване на иновативна модерна училищна среда, целяща подготовката на бъдещи специалисти в сферата на дигиталните технологии, математика, биология, химия и физика. Предвиденото финансиране, 20% от което е собствено участие, ще обезпечи дейностите по реконструкция на сградата на бившата работилница и превръщането и в съвременен STEM център, включващ три отделни зони за учене, изграждане на зала със свободен достъп за изложби, презентации, самостоятелно учене и социално общуване на учениците и преподавателите. Предвидено е и най-съвременно оборудване и обзавеждане, които ще преобразят сградата в модерно „разчупено“ пространство, пригодено за учене чрез преживяване, създаване и експериментиране, осигуряващо комфорт за неформално общуване на учениците.
В създадената технологична образователна среда чрез нови методи на преподаване ще се осъществява проектно-базирано обучение, в което ще се включат и представители на местния бизнес – партньори по проекта. Новоизграденият „Център за природни науки, изследвания и иновации“ ще допринесе за повишаване на качеството на образованието в училището и в община Генерал Тошев

Print Friendly, PDF & Email