16.04.2024

Нов автомобил ще има Домашният социален патронаж в Ген. Тошево

Проектно предложение на Община Генерал Тошево за закупуване на лекотоварен автомобил за разнос на храна за нуждите на Домашния социален патронаж беше одобрен от фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика. 124 общини подадоха своите проектни предложения. От тях 88 бяха одобрени, като община Генерал Тошево беше класирана на 14 място.Проектът е финансиран от целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“. Общата му стойност е в размер на 36 000 лв. От тези средства 80% (28 800 лева) са безвъзмездна финансова помощ, която Община Генерал Тошево ще получи от фонда, а собственото участие е 20% (7200 лева).
В резултат на това ще бъде закупен фабрично нов лекотоварен автомобил. По този начин ще се обнови и модернизира автопаркът на услугата, в която ежедневно се приготвя и доставя храна на повече от 400 потребители от 29 населени места на територията на общината. Ще се оптимизира работният процес за персонала, пряко ангажиран с разноса на хранителните продукти, което ще спомогне за повишаване качеството на услугите, предоставяни от Домашния социален патронаж.
Реализацията на проекта подкрепя дейностите, които община Генерал Тошево изпълнява по новия проект „Топъл обяд”. Считано от първия работен ден на новата година – 3 януари, 120 лица в неравностойно социално положение получават безплатно приготвена храна за обяд.
ДТ

Print Friendly, PDF & Email