16.04.2024

Новият център – с гранитни или шарени клинкерни плочи?

Около две трети от общинските съветници на Добрич се събраха миналия петък на извънредно тематично заседание, за да се запознаят наживо с класираните на първо, второ и трето място от международно жури проекти за ремонт на централната градска част. Проектите бяха представени в рамките на 30 минути, но всички презентатори просрочиха времето, излагайки концепците си. Съветниците също задаваха въпроси. Сред най-важните беше дали проектите се „събират” в определения бюджет от 12 млн. лв. Проектантите заявиха, че техните проекти са съобразени със заложения таван от възложителя – 12 млн. лева, като все пак уточниха, че икономическата обстановка е динамична. Друг основен въпрос беше за колко време могат да се подготвят конкретните проекти. От обединение „Плейсмейк дизайн студио“ посочиха, че реалистичният срок за проектиране въз основа на представените концепции е между 4 и 6 месеца.От проектантско бюро „Албена” казаха, че са готови да подават проекта на части, за да се пести време, като посочиха срок за всяка между два и три месеца. Бяха зададени въпроси, свързани с озеленяването, планираните паркоместа, вида на настилката, планирането на велоалеи и други. За озеленяването и трите проекта запазват сегашната зеленина и я доразвиват, като се влагат устойчиви на суша дървесни и храстови видове. Един от проектите извежда велосипедистите от централната градска част, другите предлагат това място да остане споделено от пешеходци и велосипедисти. За вида на настилката се разчита на сегашната бетонова основа на центъра, която според авторите на проектите е добра, и се залага на гранитни и клинкерни плочи, както и на използване на сегашната настилка след рециклиране на места, където не минават тежки автомобили. Досегашните паркоместа в централната градска част почти се запазват.ДТ

Print Friendly, PDF & Email