12.08.2022

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Новата транспортна схема в град Добрич цели удобство и ефективност


Представено беше текущото състояние на градския транспорт
Публичното  обсъждане на новата транспортна схема в град Добрич се проведе в петък двоен формат – присъствено в голямата заседателна зала на общината, и неприсъствено чрез платформата WEBEX за видеоконферентна връзка, отговаряща на изискванията за мрежова информационна сигурност. След публикуването на първия вариант, в посочения едномесечен срок постъпиха 17 становища. В резултат на тях и на допълнително калибриране на транспортния модел, се състави втори окончателен вариант на схема на нови линии на градския транспорт в Добрич. Обсъждането на втория вариант започна с презентация на новата транспортна схема, водена от инж. Цанко Симеонов, представител на фирмата–изпълнител – сдружение „Градски транспорт и инфраструктура“. Инж. Симеонов представи текущото състояние на градския транспорт в Добрич, извършените дейности и ефекта от реализацията на промяната на транспортната схема. Той се фокусира и върху представително социологическо проучване, което включва всички изследвания, свързани с използването  на общинската транспортна схема в Добрич и нейната ефективност. В дискусията участваха граждани и общински съветници, които направиха своите предложения и зададоха  въпроси за организацията на движението, за новите маршрутни разписания, за новите спирки и необходимите инвестиции за въвеждането на новата транспортна схема. В рамките на предварително обявената дискусия на електронния адрес се получиха становища и предложения, свързани с новите градски линии. Те ще се разгледат и в зависимост от тяхната целесъобразност, ще се вземат предвид при окончателната разработка на новата транспортна схема на Добрич.          
При обсъждането на първия вариант на транспортната схема на Добрич бяха посочени 12 линии. Данни от социологическо проучване сред 872 души показаха, че градският транспорт се използва от 13 процента от гражданите. Очакваха се предложения за оптимизирането й.
Данните сочат още, че в Добрич броят пътувания е около 7 млн./год., дневно се реализират около 20 000 пътувания. На ден се превозват около 9500 души, издадени са пенсионерски карти на около 5000 души.
ДТ

Print Friendly, PDF & Email