01.10.2023

Незаконна кръчма до плажа в Кранево години наред печели необезпокоявано

Заведението е изградено върху земеделска земя, което е напълно в разрез с разпоредбите, потвърждава го и Министерство на земеделието
Незаконна кръчма на плажа в Кранево години наред печели необезпокоявано напълно в разрез с всякакви законови разпоредби.
Заведението „Крейзи бийч“ се намира до южната част на плажа на курортното селище. Изградена е върху земеделски имот, където обаче е забранено изграждането на каквито и да е масивни постройки. Барът се стопанисва от фирма „Слънчо 890“ ЕООД.
След запитване до Министерство на земелието това се потвърждава.
„Относно сигнал за незаконно изградено заведение за обществено хранене, находлшо се в поземлен имот с идентификатор 54145.25.506 по КККР на с.Осеново. общ. Аксаково. обл. Варна е извършена проверка. За поземлен имот с този идентификатор няма издадено становище за разполагане на обект за обществено хранене. Няма и постановено решение на комисията по чл. 17, ал. 1, т.1 от при ОДЗ – Варна. За горепосочените обстоятелства е уведомен началника на РДНСК – Варна с наше писмо“, се казва в отговора на земеделското министерство.
Говори се, че въпросното заведение е собственост на лица, свързани с кмета на община Аксаково Атанас Стоилов. Общината е издала съответните разрешения за пускане в експлоатация на заведението, въпреки че… то си е отвсякъде незаконно.
В същото време кметът Стоилов се занимава, явно под нечия диктовка, с това да проверява законността и работата на други заведения в Кранево. Дали това е по поръчка от някого, не можем да твърдим със сигурност, но пък, фактът е, че незаконното заведение на южния краневски плаж си работи. Явно кметът има двоен аршин.
Очакваме кметът Атанас Стоилов да вземе отношение по въпроса и да обясни как въпросното заведение е било построено и най-вече узаконено и въведено в експлоатация. Също така защо толкова години никой не е повдигнал въпроса за тази очевидно незаконна кръчма.
Междувременно тече журналистическо разследване за това как, по какъв начин и на кого са продадени от община Аксаково въпросните земеделски земи.
Екип на „Добруджанска трибуна“

Print Friendly, PDF & Email