30.03.2023

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

На 4 основни пътни артерии в Добрич ще бъде поставено енергоефективно осветление със средства по Плана за възстановяване и устойчивост

Община Добрич ще реализира проект за подмяна на уличното осветление с енергоефективно по 4 от основните пътни артерии в града със средства от Плана за възстановяване и устойчивост. На извънредната сесия днес, съветниците дадоха съгласие за подаване на проектното предложение за изпълнение на инвестиция „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“ по Националния план за възстановяване и устойчивост. „Общината кандидатства с подобен проект още през 2019 г. и през 2020 бяхме одобрени, но бяхме включени в резервния списък. Сега министърът на икономиката взе решение всички резервни проекти да станат директни бенефициенти”, обясни пред общинските съветници зам.-кметът Росица Йорданова. Единственото условие обхватът на проекта да остане същият е като само се актуализира с до 10% стойността на предходното проектно предложение. Проектът ще бъде на стойност малко над 641 хиляди евро. Срокът за подаване на проектни предложения е 30 януари.В документите за него се изисква съгласие на Общинския съвет.По проекта е предвидено бъде подменено съществуващото улично осветление с енергоефективно по бул. „25 Септември“ (в участъка от бул. „Добруджа“ до Сердика); бул. „Добруджа“ (в участъка от  Бензиностанция Шел до кръговото кръстовище за Балчик), бул. „Русия“ (от „25 септември“ до Пожарната) и  ул. „Батовска”.
След подписване на договор за получаване на безвъзмездно финансиране Община град Добрич се задължава за период от 5 години, след приключване на проекта, да извършва ежегодни вноски във Фонда за декарбонизация в размер на 10 % от действително получения размер на безвъзмездна помощ по проекта.
Тази докладна предизвика въпроси на общински съветници. Единият беше за това кога ще се осветят пешеходните пътеки край булевардите, на което зам.-кметът отговори, че предстои да бъде направено. Друг въпрос беше за почистването и осветлението на подлезите. Предвижда се новото осветлеление да е ледосветление, така че има вероятност актуализациазията с до 10 процента да покрие новите разходи, беше отговор на друг въпрос. ДТ

Print Friendly, PDF & Email