01.10.2020

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

На лъжата краката са къси: Бившият окръжен прокурор на Добрич Пламен Николов, отново хванат в издънка по долни гащи

Трима бивши окръжни прокурори в защита на един шофьор, който няма нужното образование да работи в държавна структура
В Окръжния съд в гр.Добрич приключи поредното възивно гражданско дело, образувано във връзка е трудов спор за незаконно уволнение. По това дело състав на Окръжен съд гр.Добрич потвърди решение № 225 от 02.03.2020 г. по гр. Дело № 3828/2019 г. на Районен съд гр. Добрич. Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред ВКС.
Сагата започва в средата на миналата година, когато според решение на Висшият съдебен съвет /ВСС/ се налага съкращаването на една щатна бройка за шофьор в Окръжна прокуратура гр.Добрич. Тогавашния и.ф. на административен ръководител и окръжен прокурор открива процедура по подбор по Кодекса на труда, чиято с цел е да определи кой от тримата шофьори на Окръжна прокуратура гр. Добрич следва да бъде съкратен. При изпълнение на процедурата по подбор се установява, че единият от шофьорите, сред които трябва да се извърши подбора, не притежава необходимата образователна степен, т.е. няма средно образование. Установява се, че шофьорът е нямал средно образование още при назначаването му през 2006г., каквото е било изначалното изискване според приетите правила от ВСС и длъжностната му характеристика. Така шофьорът Атанас Атанасов, притежаваш единствено свидетелство за завършено двугодишно ПТУ по автотранспорт, пролежава на гърба на държавата при ръководството на трима окръжни прокурори — Георги Коларов, който го е назначил, Милчо Каменски и небезизвестния в гр. Добрич Пламен Николов. В съдебно заседание пред съдия в Районен съд гр. Добрич и тримата бивши окръжни прокурори, разпитани като свидетели, твърдят, че не са знаели, че Атанасов няма диплом за средно образование.
Възможно ли е един окръжен прокурор да няма представа с какви хора работи, какво им е образованието, назначени ш са служителите им съобразно изискванията на нормативните актове? Не би трябвало да е възможно. При това възниква друг въпрос: Защо тези трима бивши окръжни прокурори са държали на работа шофьор без средно образование и какви са били техните взаимоотношения, за да си затворят очите за този факт?


Според протокола от съдебното заседание на 10.12.2019 г. бившият окръжен прокурор Пламен Николов е заявил:
„Доколкото си спомням за Атанасов нямаше приложена диплома за средно образование. Имаше заместващ документ, от който стана ясно, че архива на учебното заведение е бил наводнен, или изгорен и по тази причина не могат да му издадат дубликат“.
От доказателствата по делото ясно се вижда, че соченият документ е служебна бележка, в която никъде не е споменато, че на Атанасов не може да се издаде дубликат на дипломата поради наводняване или изгаряне на архива. Тази служебна бележка не е и заместващ дипломата документ – факт, който Пламен Николов би следвало да знае много добре и да е наясно с него. В нея се казва, че Атанасов е завършил двугодишен курс на обучение в ПТУ /професионално техническо училище/ по автотранспорт през седемдесетте години.
На един административен ръководи тел не може да не му е ясно, че тази служебна бележка е едно удостоверяване на факта на завършване на ПТУ, а не заместващ диплом за средно образование документ. Какво е целял Пламен Николов? Да се защити, разбира се. Да защити себе си , за да се оправдае, че не е знаел, че Атанасов няма средно образование. Може би е искал да отправи поредното внушение на съда, че Атанасов има средно образование? Все пак съдът правилно е преценил лъжливите му показания и не ги е взел под внимание при постановяване на решението си.
В хода на съдебното дело се прокрадва и факта, че шофьорът Атанас Атанасов е попълнил и декларация с невярно съдържание. Това е декларация, която е необходима за работа и достъп до лични данни и класифицирана информация. А за достъп до класифицирана информация има изискване лицето да има най-малко средно образование. По този начин Атанасов е осъществявал нерегламентиран достъп до такава информация, в нарушение на закона. Дали прокуратурата ще се занимае с това е друг въпрос. Законът определя реда за достъп до класифицирана информация и този peд е бил нарушен от Атанас Атанасов с подписването на декларация с невярно съдържание. Защо бившият окръжен прокурор Пламен Николов не е установил този факт, защо не е бил осъществен ефективен контрол – все въпроси, които едва ли ще намерят отговор!
Може би новото ръководство на Окръжна прокуратура гр. Добрич ще направи необходимото за изясняване на тези факти или за сезиране на компетентните органи – или по-точно компетентната прокуратура.

П. Николов хванал златната рибка, а тя му проговорила с човешки глас:
-Пусни ме рибарю и ще ти изпълня едно желание.
Без да се замисли Николов и рекъл:
-Искам да бъда отново окръжен прокурор!
Златната рибка се засмяла и го попитала:
-Докато беше на тази работа, честен и почтен ли беше?
Пламен Николов се ядосал и с половин уста и отговорил:
-Да разбира се, нали за това искам да се върна отново там…
Златната рибка разбрала, че рибарят е лъже и се гмурнала в дълбоките води без да изпълни желанието на Николов.
Print Friendly, PDF & Email