18.06.2024

Наша фирма с ефективна борба с чумата по свинете

“БУЛБАРН“ ООД е представител на лидера в дезинфекцията ЕВАНС Ванодайн. Експертите предлагат ефективност при храненето и почистването в животноводството

Българска фирма е изградила схема за безопасно хранене, почистване и дезинфекция в областта на животноводството. „БУЛБАРН“ ООД работи с продуктите на една от трите най-известни в света – 100-годишната ЕВАНС Ванодайн, Великобритания.
Експертите са категорични, че програмата им за хранене, почистване и дезинфекция предлага не само добър прираст от здрави животни, но и ефективна борба с болестите, включително и с неутрализиране на африканската чума по свинете чрез достъпна и изпитана дезинфекция.
Според световните практики специалистите в областта на почистването и дезинфекцията „БУЛБАРН“ ООД е създала система за превенция и контрол над животновъдните обекти. Тя включва въвеждане на програма „Биосигурност“ във всички рискови обекти и задължителното и спазване от всички. Периодични клинични прегледи във всички видове свиневъдни обекти съгласно програмата за надзор на АЧС, с особено внимание върху високорисковите региони – областите разположени по северната и източна граница на страната – Бургас, Варна, Добрич, Силистра, Шумен, Русе, Велико Търново, Плевен, Враца, Монтана и Видин. Серологични и вирусологични изследвания на кръвни и органни проби от домашни и диви свине при съмнение за възникване на болестта. Серологични и вирусологични изследвания на кръвни и органни проби взети от отстреляни и намерени умрели диви свине в регионите по северната и източната граници на страната. Убиване и обезвреждане на инфектирани и контактни възприемчиви животни. Повишаване на осведомеността на всички заинтересовани лица- ветеринарни лекари, фермери, ловци и др.

Африканска чума при свинете

Исторически данни за болестта:

АЧС за пръв път е диагностицирана в Кения през 1921 г. Към настоящия момент АЧС е ендемична за повече от 20 страни в Африка.

За Европа е ендемична от 1978 г. само на остров Сардиния в Италия.

През м.юни 2007 г. навлиза в Грузия през пристанище Поти и бързо се разпространява в региона, като засяга Кавказките страни и Русия.

До 2013 г. огнища на болестта са констатирани в страни в непосредствена близост до границите на ЕС.

До Януари 2018 г. обхваща Централна Русия.

До края на Април 2019 г. обхваща почти цял Китай.

За няколко години, заболяването се разпространява като панзоотия и световно бедствие!

На 31.08.2018 г. заболяването Африканска чума по свинете е констатирано за първи път на територията на страната в животновъден обект тип „лично стопанство“, намиращ се в с. Тутраканци, общ. Провадия, обл. Варна.

Разпространение на АЧС, по данни на OIE/МБЕ м.Март 2014-Април 2019:

Описание на болестта:
Африканската чума по свинете се причинява от ДНК вирус, доскоро класифициран към семейство Iridoviridae, но по-късно е отделен в ново семейство, наречено Asfarviridae.
Боледуват домашни и много видове диви прасета в Африка, Европа и Америка. Заразяването става посредством:
• пряк контакт с болни прасета и заразени помещения, транспортни средства, дрехи и работен инвентар;
• заразяване по алиментарен път при консумация на заразено месо и продукти и кухненски отпадъци, съдържащи такива;
• кърлежи от род Ornithodoros;
• спермата на заразени нерези.

Някои щамове на вируса предизвикват тежко протичане на болестния процес с висока смъртност. Клинично АЧС не се различава от класическата чума по свинете.

Инкубационният период е между 5 и 15 дни.
Протича в остра, подостра и хронична форма.
Лечение – няма.
Ваксина – няма.

Заразени прасета с АЧС
Некрози по кожата

Превенция и контрол:

 • Въвеждане на програма „Биосигурност“ във всички рискови обекти и задължителното и спазване от всички.
 • Периодични клинични прегледи във всички видове свиневъдни обекти съгласно програмата за надзор на АЧС, с особено внимание върху високорисковите региони – областите разположени по северната и източна граница на страната – Бургас, Варна, Добрич, Силистра, Шумен, Русе, Велико Търново, Плевен, Враца, Монтана и Видин.
 • Серологични и вирусологични изследвания на кръвни и органни проби от домашни и диви свине при съмнение за възникване на болестта.
 • Серологични и вирусологични изследвания на кръвни и органни проби взети от отстреляни и намерени умрели диви свине в регионите по северната и източната граници на страната.
 • Убиване и обезвреждане на инфектирани и контактни възприемчиви животни.
 • Повишаване на осведомеността на всички заинтересовани лица- ветеринарни лекари, фермери, ловци и др.

Като специалисти в областта на почистването и дезинфекцията на животновъдни обекти, ние предлагаме следната програма „Биосигурност“:

ПРОГРАМА

ЗА БИОСИГУРНОСТ В СВИНЕФЕРМИ

Основни вектори за разпространение на микроорганизми:

 1. Статичен – при ниско ниво на биосигурност, различни видове и количества микроорганизми присъстват  във фермата (неприложим при АЧС).
 2. Мобилен – внасяне отвън чрез хора или транспортни средства.
 3. Хранителен – заразяване чрез контаминиран фураж или вода.
 • Да се идентифицират всички критични контролни точки във фермата (HACCAP).
 • Да се разработи план за контрол на ККТ.
 • Да се обучи персонала да спазва Правилата за биосигурност.
 • Да се внедри писмен контрол на изпълнението на мерките за биосигурност.

Основни критични контролни точки:

 1. Местоположение на фермата:
 2. Посока на ветровете – има ли в близост други ферми?
 3. Има ли гори около фермата или насаждения с царевица (опасност от диви прасета или хищници)?

Начин на превенция – ограда с вкопана в земята част, електропастир около фермата.

 • Вход на фермата за хора – един от основните вектори за внасяне на микроорганизми във фермата.

Начин на превенция:

 • Забрана за влизане във фермата на външни лица – посетителите се посрещат извън фермата.
 • Дневник на влизащите хора.
 • Дезинфекция на обувките – 0,5% р-р на FAM30. Трябва да има две вани пред входа – първа вана с вода, за да паднат замърсяванията и след това втора вана с дезинфектантда се контролира и подменя ежедневно!
 • Дезинфекция на ръцете с HANDSAN70% алкохол съдържащ дезинфектант.
 • Работниците влизат във фермата след преминаване през филтър, където сменят дрехите си и обувките.
 1. Вход на транспортни средства – също основен вектор за внасяне на микроорганизми във фермата.
 2. Допускат се да влизат само наистина необходимите транспортни средства. Всички останали паркират извън фермата.
 3. При влизане се дезинфекцира цялото транспортно средство (0,5% р-р на FAM30), шофьора (HANDSAN) и вътрешната част на кабината (Сейф зон плюс) .
 • Ваната да е достатъчно дълга за да може колелото да направи пълен оборот.
 • Ваната да е достатъчно да е достатъчно дълбока за да се потопи цялата гума.
 • Да има дюзи, които да облеят цялото превозно средство.
 • Последващо обливане на камиона с дезинфектант под формата на пяна – индикатор къде е нанесен дезинфектанта и по дългото му престояване върху повърхностите (0,5% р-р на FAM30 нанесен с пенообразуващ накрайник).
 1. Фураж и вода
 2. Да не се използва зърно веднага след прибиране от полето – поне 60 дни.
 3. Температурна обработка на фуража – над 60 градуса.
 4. Използване на централен водоизточник или собствен такъв, който е обезопасен от достъп на диви животни.
 • Входове между отделни зони и сгради във фермата:
 • Вани за дезинфекция на обувките  – същите правила като на входа на фермата
 • Дезинфекция на ръцете с HANDSAN70% алкохол съдържащ дезинфектант.
 • Преносимо оборудване във фермата:
 • Да не се използва оборудване от други ферми.
 • Периодично му измиване и дезинфекциране. Измиване с Таргет пауър гел 2-5 % р-р, дезинфекция с GPC8 2% р-р.
 • Защита от насекоми
 • Максимално гъсти мрежи по прозорците.
 • Инсектицидни лампи.
 • Програма за дезинсекция във фермата и района.
 • Дезинфекция на фермата:
 • Опразване на сградата от животни.
 • Изнасяне на подвижното оборудване – измиване и дезинфекциране.
 • Механично премахване  на органичната материя.
 • Измиване на помещението с пенообразуващ детергент (при измиване без детергент има опасност от създаване на контаминиран аерозол, който може да се разнесе до 1 км)

0,5 – 2% р-р на SHIFTпенообразуващ детергент за слаби замърсявания.

2-5% р-р на Таргет пауър гел – пенообразуващ детергент за силни замърсявания.

Време за експозиция – минимум 15 мин.

 • Изплакване на помещението с вода под ниско налягане – ОТ ТАВАНА  НАДОЛУ и предпазване образуване на рисков аерозол!
 • Нанасяне на дезинфектант
 • Използват се само регистрирани продукти с упоменато разреждане за действие срещу съответните причинители:
 • 0,5% р-р на FAM30
 • 2% р-р на GPC8
 • Следват се инструкциите на производителя.
 • Персонала трябва да е обучен как да извърши дезинфекцията.
 • След нанасяне на дезинфектанта, не се изплаква!

Правилата за спазване на Биосигурност са международно утвърдени.

Използвайте само Сертифицирани продукти за почистване и дезинфекция, с доказани лабораторни резултати!

За да бъде ефективна програмата за Биосигурност тя трябва да бъде разработена индивидуално за всяка ферма и след това персоналът да бъде обучен да следва разработените процедури.

Гр.София                                                                       Изготвили:

д-р Светлин Тодоров

30.08.2019 г.                                                                 д-р Румен Ангелов

Print Friendly, PDF & Email