28.05.2022

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Населението в Добричка област намалява

По данни от текущата демографска статистика, населението на област Добрич в края на 2021 г. е 167 314 души, което представлява 2.4% от населението на България (6 838 937 души) и нарежда областта на 15-о място по брой на населението непосредствено след област Шумен
(169 423 души) и преди област Кърджали (161 024 души). В сравнение с предходната година населението намалява с 2 984 души, или с 1.8%. Мъжете са 80 910 (48.4%), а жените – 86 404 (51.6%), или на 1000 мъже се падат 1068 жени, при 1065 жени за страната – съобщават от регионалното статитистистическо бюро „Севереизток”-Добрич.. Броят и структурите на населението към края на всяка година се изчисляват на база данните от предходната година и данните за естественото и механичното движение на населението през текущата година.
През 2021 г. се проведе 18-о преброяване на населението и жилищния фонд в страната. По предварителна оценка от „Преброяване 2021”, очакванияТ брой на населението, пребиваващо постоянно на територията на област Добрич към 7 септември 2021 г. е 139 782 души. Разликата между данните за броя и структурите на населението от текущата демографска статистика и преброяванията се дължи основно на нерегистрираната външна миграция през десетгодишния период между преброяванията.
След окончателното въвеждане и обработка на данните от „Преброяване 2021» броят на населението ще бъде преизчислен на базата на преброеното население. Преизчислението ще обхване десетгодишен период, като ще бъдат ревизирани и основни демографски индикатори- добавят от статистиката..
В съответствие с проекта на Национална статистическа програма, първи окончателни данни от „Преброяване 2021” ще бъдат представени и публикувани след 1 октомври 2022 година.ДТ

Print Friendly, PDF & Email