15.06.2021

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Намалява строителството на жилищни сгради в областта, другите се увеличават

През първото тримесечие на 2021 г. местните администрации на територията на област Добрич са издали разрешителни за строеж на 28 жилищни сгради с по едно жилище в тях и с
4004 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 35 други сгради с 24 742 кв. м РЗП.
Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради нараства с 3.7%, но застроената им площ и броят на жилищата в тях намаляват съответно с 30.0 и 28.2%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради бележи ръст от 25.0%, а разгънатата им застроена площ – с 96.7% .
В сравнение с първото тримесечие на 2020 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се запазва, а жилищата в тях и разгънатата им застроена площ намаляват – с 22.2 и 3.8%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради нараства с 52.2%, а общата им застроена площ с 83.8%.
През първото тримесечие на 2021 г. в област Добрич е започнал строежът на 25 жилищни сгради с 30 жилища в тях и с 4484 кв. м РЗП и на 19 други сгради с 6 934 кв. м РЗП.
Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват с 16.7%, а броят на жилищата в тях и общата им застроена площ, съответно с 51.6 и 33.7%. При броя на започнатите други видове сгради е регистриран ръст от 11.8%, а тяхната РЗП е с 68.8% повече.
В сравнение с първото тримесечие на 2020 г. започнатите нови жилищни сгради намаляват с 21.9%, жилищата в тях – с 61.0%, а разгънатата им застроена площ – с 52.6%. Броят на започнатите други видове сгради е с 20.8% по – малко, а общата им застроена площ намалява с 61.6%.
ДТ

Print Friendly, PDF & Email