24.06.2024

Намалява броят на селата в Тервелско, които ще избират кмет

Според новия Изборен кодекс само 15 села в общината имат жители над 350 души и щеизбират пряко кмет, а не както до сега с над 100 адресно регистрирани
Броят на селата в Тервелско, в които на предстоящите местни избори намалява, съобщиха от общината. Причината е промяната в Изборния кодекс, според който вече не селата с над 100 жители, а тези, в които имат постоянна адресна регистрация над 350 души, ще определят чрез пряк избор кмета си.
На 27 октомври 2019 г. право на вот за избор на кмет на кметство в Община Тервел ще имат жителите на 15 села. Това са селата: Балик, Безмер, Божан, Бонево, Главанци, Градница, Жегларци, Зърнево, Каблешково, Коларци, Нова Камена, Орляк, Полковник Савово, Попгруево и Честименско. Назначаеми кметски наместници ще има в селата: Ангеларий, Гуслар, Кладенци, Кочмар, Мали Извор, Оногур, Професор Златарски и Сърнец.
Право да избират общински съветници и кметове имат български граждани, които са навършили 18 години; които не са поставени под запрещение; не изтърпяват наказание лишаване от свобода; отговарят на изискването да са живели най-малко през последните шест месеца в съответното населено място.
Проверка за спазването на глава ІV от Закона за гражданската регистрация на извършените адресни регистрации в общинската администрация и в кметствата, съгласно чл. 405а от Изборния кодекс бе извършена през м. юли 2019 г. от Община Тервел съвместно с ТЗ „ГРАО“ – гр. Добрич, Областна администрация – гр. Добрич и РУ „Полиция“ гр. Тервел. Нарушения не бяха констатирани и до автоматизирано заличаване на адресни регистрации по постоянен и настоящ адрес за периода от 01.04.2018 г. до 30.04.2019 г. не се стигна.
На 19 август 2019 год. при Кмета на Община Тервел се проведоха консултации с упълномощени представители на парламентарно представените партии и коалиции от партии в 44-то Народно събрание и партии и коалиции, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени, за избор на състав на общинска избирателна комисия (ОИК). Тя се състои от 11 членове. По 4 души са от ГЕРБ и БСП. По един член за „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“, „ДПС“ и „ВОЛЯ“.
Назначаването на ОИК при Община Тервел ще стане с решение на ЦИК до 6 септември 2019 г.
До 6 септември 2019 г. е и срокът, в които Кметът на Общината следва да образува избирателните секции на територията й. Заповедта ще бъде обявена на публично място.

Снимка Интернет

Print Friendly, PDF & Email