26.02.2024

Наложиха финансови корекции за 899 492 лв. по проектите за Младежкия дом и Летния театър

Финансови корекции за 899 492 лв. наложи Управляващия орган по ОП “Региони в растеж” на община Шумен. Те са за констатирани нарушения в документацията за обществените поръчки за ремонта на Младежкия дом и на Летния театър.
Корекциите са в размер на 25% от безвъзмездното финансиране на всеки от проектите, показа справка в системата за управление на европейските проект ИСУН.
За Младежкия дом бе одобрена финансова помощ от ЕС в размер на 1,949 млн. лв. След корекцията общината няма да получи ¼ от сумата, или 487 431 лв.
Отрязаните пари за Летния театър са в размер на 412 060 лв. Първоначално одобрената сума за безвъзмездно финансиране бе 1,648 млн. лв.
За възможността да бъдат наложени корекции по двата проекта съобщи преди две седмици кметът Христо Христов. Тогава той заяви, че са предприети действия за отстраняване на нередностите, за да бъдат избегнати санкциите или поне да са в по-малък размер.
Община Шумен има право да обжалва.

Print Friendly, PDF & Email