22.01.2022

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Най-после – нов градски център на Добрич


Създава се временна комисия за изработване на техническо задание
16-членна временна комисия да изработи техническо задание за проектиране на „Нов градски център с обществени функции и пешеходни пространства“ в Добрич – предлага в докладна записка на заседанието на Общинския съвет на 21 септември зам.-кметът Пенчо Керванов. Предвижда се тя да да работи два месеца. Целта на комисията е да определи обхват на проекта, който да включва минимум пешеходните участъци по бул. „25-ти Септември“, ул. „Независимост“, ул. „България“, пл. „Демокрация“ и пл. „Свобода“ – до ул. „Отец Паисий“, етапност на проектиране и изпълнение, избор на материали за настилки, както и изисквания към изпълнението. Към настоящия момент състоянието на пешеходната зона по бул. „25-ти септември“ е в изключително лошо експлоатационно състояние, като преобладаващата част от настилката е силно напукана, а на много места дори липсва.
„Още при започването на ремонтите дейности в централната градска част от 15 ноември 2010 г., които продължават до 12 септември 2011 г, освен от страна на професионалните гилдии, така и от страна на обществеността, са получавани множество сигнали и становища относно изпълняваната настилка от клинкерни плочи, най-вече по отношение на тяхната дебелина, както и на начина на полагане. Проявата на дефекти започва малко след приключването и приемането на строежа” – се казва още в докладната.. Но доскоро на центъра имаше голяма табела, че ремонтът е около 5 млн. лв. и със средства по оперативната програма „Регионално развитие”. Кмет тогава беше Детелина Николова – сега общински съветниник от ГЕРБ-СДС.
„За изготвянето на проектната документация от страна на възложителя не е било представено техническо задание за проектиране. За инвестиционния проект не е извършено обществено обсъждане, както и липсват становища на регионалните колегии на Камарата на архитектите, Камарата на инженерите в инвестиционнота проектиране, с оглед голямото обществено значение и функция на този проект. В периода на експлоатация до 2018 година, когато изтича гаранционния срок на изпълненото строителство, строителят е извършвал подмяна на компрометирани плочи – напукани и счупени за своя сметка” – се казва още в докладната записка на зам.-кмета Керванов. ДТ

Print Friendly, PDF & Email