28.05.2024

Най-доброто от националния конкурс за карикатура Младежкият център подрежда в изложба за 1 април

Днес изтича крайният на срок на 20-ото издание на националния конкурс за карикатура „Смешното в училище в карикатури”, припомнят от Младежкия център в Добрич.
В конкурса могат да участват всички деца и млади хора, на възраст 10 – 29 години, разпределени в четири възрастови групи: от 10 до 12 години, 13 до 15 години, 16 до 19 години и 20 до 29 годиниВсеки карикатурист може да участва в конкурса с неповече от 5 творби. Техниката на творбата е по избор. Творбите е желателно да бъдат в размер 35/50 см. Към всяка карикатура трябва да бъде приложена декларация за съгласие за предоставяне на лични данни, както и следната контактна информация – трите имена, дата и година на раждане, училище, клас,точен адрес, телефон
Карикатурите трябва да бъдат предадени в Младежки център – Добрич, или изпратени с пощенско клеймо на адрес: гр.Добрич, п.к. 9300, пл. „Стария орех” №1, за конкурса „Смешното в училище в карикатури“, най-късно до 24 март 2023 г.
Творбите ще бъдат журирани от професионалисти.Резултатите ще бъдат обявени до 31 март 2023 г. на FB страницата: Младежки център Добрич и интернет сайт: www.ycb.bg
Най-добрите карикатури ще бъдат експонирани в изложба на 1 април 2023 г.Участвалите в конкурса карикатури остават във фонда на центъра. Ще бъдат присъдени предметни награди във всяка възрастова група. ДТ

Print Friendly, PDF & Email