13.08.2022

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Над 7 млн. лв. ще струва преустройството на сграда от Военното училище в съд и прокуратура, обявиха конкурс за изпълнител

Така ще изглежда сградата на Районния съд и Районната прокуратура Така ще изглежда сградата на Районния съд и Районната прокуратура
Висшият съдебен съвет /ВСС/ започна процедурата за ремонта на сгради от бившето Военното училище в Шумен, които да станат седалище на Районния съд и Районната прокуратура.
Ще бъдат преустроени три сгради, намиращи се на парцел с площ от 3011 кв. м., разположен по протежението на бул. „Славянски“. За ремонта ВСС обяви обществена поръчка с прогнозна стойност 7,082 млн. лв. с ДДС.
Съществуващите сгради са функционирали като общежитие със столова и кухня и представляват главен триетажен корпус /Блок 1/, едноетажен корпус – пристройка от югозапад /Блок 2/, едноетажна пристройка югоизток /Блок 3/. Общата застроена площ е 1625 кв. м., а общата разгъната застроена площ е 4594 кв. м.
Преди строително-ремонтните дейности предстои конструктивното укрепване на основната сграда, за да се приведе към съвременните правила и норми за сеизмична сигурност. Предвижда се разрушаване и цялостно преизграждане в същия обем на едноетажния Блок 2 поради ненадеждното му настоящо състояние.
Проектът предвижда още главният вход за посетители на Районен съд и Районна прокуратура – Шумен да е от към булеварда, в средата на северната фасада. Достъпът към него от тротоара ще става чрез централно разположено външно стълбище. На страничните къси фасади – от изток и запад, ще са служебните входове.
В Блок 2 ще бъде разположен гараж за служебни автомобили – подходът към него от булеварда ще се осъществява чрез асфалтова алея.
Обезпечаване достъпността на сградата за хора в неравностойно положение ще се осъществи посредством изграждане на допълнителна триетажна пристройка с асансьор /Блок 4/, осигуряващ и допълнителна вертикална комуникация между отделните нива на сградата.
Главната северна фасада на сградата към бул. „Славянски“ ще е с напълно променена визия, постигната чрез окачена структурна фасада, комбинация на плътни и остъклени части и с акценти върху централната част.
Съществуващото озеленяване от източната и от северната страна на сградата ще се запази, като само ще бъде оформено и облагородено.
Според обществената поръчка кандидатите могат да подават документи за участие до 6 юни. Заложено е избраният изпълнител да има срок строително-ремонтни работи не по-кратък от 390 календарни дни и не по-дълъг от 420.
През 2012 г. сградата бе прехвърлена от Министерството на отбраната на Министерството на правосъдието. Районният съд и Районната прокуратура сега се помещават в Съдебната палата, която след ремонта ще остане само за Окръжния съд и Окръжната прокуратура

Print Friendly, PDF & Email